Letra del prior Castell a Loison Jauve

1554-06-02

Monsier lo Sentegue, apres mi estre homblament recommandat a la vostra bona grasia et a tos de l'ostal, vos avisi ai perdut aquesto matin lo miglior amic que aguesa en aquesto monde, de que en suc ben alegre: Malopera s'en es anat; ai esperansa en Dieu, mas causas auran fin em ben; al present j[ort] non sabria que altre vos escrieure, saltin que atendas a vieure alegrament. Vos ai mandat tantas voltas vos pengueses tanta pena de anar tastar del nostre vin et non aves faht conte et m'en avisar si beuren ben vo mal; mi avisares si lo fhil si porta ben; fares ma recomenda a vostre fraire Piron, a monsier lo baile et a tos los amis: que sera la fin. Dieu vos conserve en sa santa grasia.

A Nissa, lo 2 de jun 1554

Votre coma fraire
Lo prior Castel

Al revèrs:

A son bon amic et fraire Loison Jauve, homblament sia donada.
A Contes

  • Arquius de Còntes, FF. 12.
  • Vieux papiers. Deux lettres niçoises du XVIe siècle / Émile Isnard
    In : Nice historique. - Genoier 1912, p. 21-23 [27-28]
  • Letra del 9 de junh de 1554