Vocabulari matematic

(en òbras)

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
aritmetica
arismetica [CAA]
arimethica, arimethicqua, aremethicqua, arismeticqua [CF]
article
"article son appelladas las 10nas" [CAA]
chifra
chifra "la chifra non significa res mas fa significar a las autras" [CAA]
abreviar (un nombre rot) [CAA]
astronomia
astronomia [CAA]
correlari
correlari [CAA]
denominador
denominador [CAA]
det, dit
dit es appellat entro a 10 [CAA]
dividir
dividir [CF]
dos
dus [CAA]
egal
egoal [CAA]
error
error [CF]
exemple
exemple, eixemple, eyxemple, eyssemple
figura
figura[-s] "10 figuras lasquals son aquestas 0987654321";
"una figura sola es dit" [CAA]
geometria
geometria [CAA]
geometria [CF]
impar
impar [CF]
major
major [CAA]
matematica
mathematicas [CF]
menor
menor [CAA]
multiplicar
nombrador
nombrador [CAA]
nombre
nombre [CAA] nombre, numbre [CF]
nombre articulat
numbre articulat [CF]
nombre compost
nombre compost son de articles et de ditz [CAA]
par
par [CF]
primier(a)
premier [CAA]
prumier [CA]
premier [CF]
quart[-a]
quart(a) [CF]
quint[-a]
quint [CAA]
raditz
raditz, radicum [CAA]
sciencia
scientia [CF]
segond[-a]
segont [CAA]
segont, segond[-a; -as] [CF]
sext[-a]
sext [CAA]
sostraire
sostraire, sostrayre, sustraire, sustrayre [CAA]
terç[-a]
tertz [CAA]
ters(a) [CF]
un
un [CAA]
unitat
unitat [CF]
valor
valor, vallor [CF]
zero
zero [CF]