Reglament de la venda de peis. Niça [1445]

In Christi nomine, amen. Die 24 Januarij.

Premierament, licha, tons, palamida, pagels, sargo, lorada, solas, rombos, tautes, nonas, lobasses, mugols, rolas, strelhas grossas, hibladas, a patas sieis la lieura, de camera patas quatre lo carnal

Item, scorpenas grossas, morenas, bugas, merlussa, a patas sinc la lieura, de carema, pata tres de carnal.

Item, sardinas, anploas grossas, gerles, supias, lermias, tanudas ho auriols, a patas quatre la lieura, de carema, patas tres de carnal

Item, amendollas, guavarrons, borbolhelhas, amploetas, sacs de auriols petits he semblans peis menut, patas tres, de carema, et patas dos de carnal.

Item, rengardas, colonps, nizolas, agulhas, besuguos et ogni peis bestinal, a pata tres, de carema, patas dos de carnal

Item, tot pescador sia atengut tot lo peis que pilhona o farar pilhar, lo far adurre a la chapa, he que fora de la chapa non n'aia ja [a] vendrea deguna persona, de que condition que sia, sotta la pena de confiscation de lo peis et ung florin per cascuna vegada, aplicat [lo ters] al fisc, lo ters a l'acusant et lo ters als regardadors et trobant los regardadors dys pescadors en falha, que los deiam punir juxta las ordenansas et capitols.

Item, es notifficat et comandat a dis pescadors que deiam observar dictas ordenansas oltra las penas soubredichas, sota la pena de esser privat de ogni offici de la comunitat he de non poder mais pescar en la jurisdiction de Monsegnor, he que los mestres sive patrons de los engiens siam attengus per los servitors et vendedors del peis ho aquels que contra seram a dichas ordenansas.

Item, que degun citadin, de que condition que sia, non deia ni ange preguar ni intresedir per aquels que aura[n] contrafach de ... encorregut soubredicha pena, a la pena de des ducas per cascuna vegada que prengueriam ho requerriam per ellos.

Item, es comandat ad ogni persona, de que condiction que sia, que non deia comprar deguna sorta de peis fora de la chapa a plus de lo pes soubrecich, sota la pena de ung florin per cascun et per ogni vegada, aplicada como desoubre es dich.

Item, que degun pescador sive patron non deia ni auge portar degun peis intre la terra ni a ostes ni a som ostal qui non l'aura portat a la chapa, ho aver licentia des regardadors, sota la pena sobredicha.

Item, es notifficat a tot forestier que vorra venir vendre peis, de que sorta que sia, a la chapa la posca vendre a dict pres soubredich, quomo los citadins, et non observant correran la pena soubredicha