Instruccions del duc de Savòia per l'arribada a Niça
del papa, de l'emperador e del rei de França

Tenor Memorialis.

Memoria de so que auran a faire mestre Milan Constantin de Nyce et Johan Degubernatis de S. Martin, de la part de monseignor en la val de Lantosca.

Quant arribatz que seran en cascung des d. luecs los dichs commissaris, faran demandar los sendegues et autres principals presonaiges, as qualz faran assaber comment l'Exa de Monseignor a agut literas de Roma, contenentz que nostre S. paire lo Papa ha de venir ayssit a Nyssa per mejanar et tractar la pax entre la maestat de l'Imperador et de Rey de Fransa, losqualz se y debvon pereilhament trobar per tout aquest mes de mars; et par aquesta causa es necessary, et mon d. Sr entende, que se fassa provision et appareil de vyeures en la d. cieutat, per aquellos que en vouldran comprar a la venguda des d. Princes.

Et per so mon d. seignor manda los d. commissaris per veyre et visitar tous los vyeures que son en los sobredichs luecs, comme son, bladz, vins, carnaiges, formaiges, pollailhas, cyvadas et aultres victuailhas.

Pareilhament de materassos, linsolz, cubertas, traversins et aultres furnimentz de liechs. So que los d. commissarys en presentia de los d. sendegues des d. luecz visitaran de maison en maison, sensa degung faurir. Et fasent la d. visitation faran comandament de par mon d. seignor, particularment a aquellos en la man desqualz seran trobas los sobredichs vyeures et fournimentz de liechs, de los tenir pretz au premier mandament de son Exsa, sensa en ren vendre, transmudar, ni maure; resservant toutaffes la provision e usaige necessaris per aquellos que los han. Et quant sera mandat per monseignor ho desjan far condurre et portar en la d. cieutat de Nyssa los vyeures per los vendre a leur libertat, sensa deguna contradiction en los d. fournimentz de liech per los repausar et mectre en las mans desd. personaiges; et son Exsa deputtera sufficientz per en rendre bon compte et rason, de sorte que ren non si perda, car son Ex. los fara obligar de rendre lo tout incontinent apres lo desloujament des d. Princes.

Plus los d. commissarys, en cascung des d. luecs, faran faire monstras, en las quallas enrolaran los plus aptes a portar armas, als qualz faran comt expres de se tenir prestz et en ordre, si non lo son, tant d'armaduras que de habillamentz, al mieulx et lo plus honnestament, a l'honor de leur Princi et d'ellos mesmes, que far si poyra. Et aysso per tout lo xxme jorn del d. present mes, actendut la brevitat del temps.

Et per so que los d. commissarys non poyran venir faire la rellation de leur explect a mon d. seignor. si prest que seria ben besoing, affin que son Exsa puesca per temp provisir a tout, tousjours de luech en luech lo mandaran informar per literas de so que y auran trobat, retenent touttafes una parcella generala de tout et de tous los luecs, per en apres la presentar a mon d. seignor, quant seran retournas de leur commission; la qualla dilligenteran et expediran lo plus que sera possible, per la raison que dessus.

Faich a Nice, lo xme de mars 1538.

Par le commandement de monseigneur
Roffier

Arribat qu'el sera en un cascung des d. luecs, lo d. commissary fara demandar los sendegues e aultres principaulx personaiges asqualx fara assaber comment l'Exsa de monseignor a agut litteras de Roma, contenentz que nostre St Paire lo Pape a devenir ayssi a Nyssa per mesnajar et tractar la paix entre la maestat de l'Imperador et lo Rey de Fransa, losquals s'en debuon parelhament trobar per tout aquest mes de mars; et per aquesta causa mon d. seignor entende, per so que si gros confie de gens non porria bonnament loujar en la d. citat, da prepausar de mandar partida des d. trains et chevaulx des d. princes loujar alz luecs d'ayssy a l'entour.

E per so lo d. commissary fara commandament de la part de mon d. seignor als d. sendegues et aultres principaulx, qu'ellos ayan a drissar, faire et ordenar tant de lougisses que si poira, en cascung des d. luecz, et los fournir de liechs, estables, fens, palhas, cyvadas et aultres vieures et causas necessarias per loujar, dont aquellos que loujeran hou fourniran qualque causa s'en faran honnestament pagar.

Et en cas de necessitat los d. sendegues hauran auctoritat et puyssansa de far prendre de las causas sobredichas la ont s'en trobara, per faire las provisions necessarias en las maisons que seran orinadas per loujar, ambe touttafes discretion et parcella; et respondran los dichs sendegues de so que prenderan hou faran prendre, per en apres en far faire la debita satisfaction per aquellos que auran loujat hou prez qualque causa: lo tout a pres rasonable.

Plus, que lo d. commissary fassa faire las monstras dels hommes aptes a portar armas, et enrollera los plus soufficiens, als qualz fara commandament expres de si tenir prestz et en ordre, si non lo son, tant d'armaduras que d'habillamentz, au mieulx et lo plus honnestament, a l'honnor de leur prince et de ellos mesmes, que far si pourra, et aysso per tout lo xx jor del d. present mes.

Plus, fara commandament als d. sendegues et communitas de far apportar ayssit a Nyssa tant de bosch et de legna per cremar que sera possible, et que commenson incontinent apres lo commandament, et sia portada en plasso per vendre a qui en vouldra comprar.

Et per aquest effect mon d. seignor entende et mando expressament a tous particulhers et comunas dels d. luecz, que ayan et deyan permectre que se puesca tailhar la d. legna en tous boscs salvaiges en qualque part, que sian communs hou privatz, et particularment sensa deguna contradition; et aysso tant solament durant aquesta assemblada de princes.

Et mectar per escrich lo d. commissary lo nombre des chevals que porran loujar rn casung des d. luecz et de las maisons que seran ordenadas per loujar, per poder apres ordenar aquelles que y seran mandas et pareilhament apportera lo rolle d'aquellos que aura trobat sufficientz en armas et en tout fara bona diligntia per la rason que dessus.

Faich a Nysso, lo x de mars 1538.

Par le commandement de monseigneur
Roffier