Letra de la costiera

Letra d'Agostin Franco e Jòrgi Gandolfo
al baile e als séndegues de Sant Laurenç

1529-05-06

Monsieur lo bayle, a vous de bon cor jo my recomandi; jo vous mandi lo present portador espresament et vista la present despachas ung home que vaga a Canos et Frejus et per tota la costa car las galeres que son pasadas porton ben myl et sinc sens homes de fer per botar en terra et porton de escales et autres ingins. Non saben la hont vorran desendre, per tant vous ai vogut avertir afin que donas avys per la coste et fazes far delygensa de jort et de nuyt car, se non fan ren de intrada lo farran al retort.

A Nisa lo VI de may 1529 et sobre tout avisas Fregus car ai entendut que lo menason fort et que sy donon de garde car ladita entrepresa es facha per Frejus ho per la Cyutat. Preiant Dio de mal vous gardes.

Vostre bon amic Agostin Franco et Gorges Gandolfo


A monsieur lo baylle et sendegues de Sant-Laurens sia donada. Pagas al present portador gros 7
Sant-Laurens.