Letra de la costiera

Letra dels séndegues de Niça als séndegues d'Antibol

1528-05-03

In Christu nomine 1528 die 3 madii in Nicia

Honorandi amici carissimi recommandatione premissa dentis Genoa avem agut un home tot expres ambe advis coment en cap Corso son capitadas vint et doas fustas de Moros per tant advizas tota la costa e stases en bona gardia et ogni vespre fases los segnals alla costumada et si i a altra causa vos podem far qualque plazer et servisi somes tos los jors a vostres plazers et stases ambe l'ayda de Dieu loqual sia ambe vos et pagas lo present portador a alla costumada et vos regraciant l'ome loqual nos mandes ambe lo advis de las sinc fustas loqual avem pagat. Vostre bons amics los sentegues de Nissa †

A los signors sentegues de Antibol
Nostres bons amics en
Antibol