Letra de la costiera

Letra dels séndegues de Niça, d'Antibol e de Cànoas

1517-09-06

Messenhors los sendegues a vos nos recomandam la present sia per vos avisar coma nos aven agut aquest matin novellas de part los sendegues de Monegue que yer a sera sobre de Monegue aneron veyre una fusta grossa de Moros ho Turcs per tant vos pregam en dones havis per costa he pagares al present portador coma es de costuma non autre Dieu de mal vos garde en Nissa a VI de septembre 1518..

Los sendegues de Nissa

1517-09-07

Messenhors sendegues de Canoas a vos autres de bon cor nos recommandam avem ressauput las presens letras d’avis d’una grossa fusta de Moros coma plus a plen poyres veser las presents letras per tant seres avisas he avisares la costiera he pagares lo present portador coma es de costuma en Antibol a VII de septembre.

Los sendegues de Antibol
Vostres bons amics

Messenhors sendegues a vostra bona gracia nos recomandam sapias que avem ressauput las present letras coma poyres veser per avis que an descubert una fusta si vos plasera en avisares la costa et pagares lo present portador a l’acostumada Non autre a Canoas lo VII de septembre.

Los sendegues de Canoas