Letra de la costiera

Letra dels séndegues d'Antibol als séndegues de Cànoas

1514-07-02

Messenhors sendegues, a vosautres de bon cor nos recomandam. Avem entendut he sauput per Jhoan Rostanh he Anthonon Leon d'esta villa, loscals annavan a Sanct Sospiry, que a Villafranca avia un bergantin de genoveses cargas de draps ont hy moron de pestilencia coma a refferrit lo barbier de Villafranca he l'an fach annar a Sanct Sospiry he aras segon que nos es stat dich per gent que l'an vist, s'en ven a bas en Provensa.
Per tant stares avisas he en avisares la costiera. Non autra. Dieu sya an vos!
Pagares lo present portador coma es de costuma.

Los sendeges de Antibol vostres bons amics.