Letra de la costiera

Letra dels séndegues de Niça als cònsols d'Arle

1496-12-24

Spectabiles viri carissimi fratres honorandi cum recomandatione. Frances Rangat [Raugat ?] citadin nostre nos ha enformat que essent el vengut estos jors passas ambe una sieuna sagetea per el patronizada cargada de blas a Nostra Dama d'Olmet per fortuna de temps anent el aqui destaqat certa summa dels dichs blas per trayre fora la siena sagitia e tracha que fom ladicha sagitia volent el tornar a cargar los sieus blas una grant somma delsdichs blas li son estas preses e descargas per alcuns vostres d'Arle, et segon que entendem es estat lo viguier de que nos en donam granda meravilha que sensa causa ni sensa rason losdichs blas sian estas detengus aldich nostre citadin non obstant que lodich Frances patron e sos marinies sian estas fort menassas deldich viguier.

Messenhors vos volem pregar et requerir per la granda amiticia que es, e es estat entre vosautres et nosautres que sia de vostre plaser de voler far rendre aldich Frances nostre citadin lo sieus dichs blas retengus aqui en Arle coma considam grandament que ayssins fares proprament coma nosautres fariam en semblant cas per vosautres. Autrament serem constres de aver recors al nostre prince loqual daysso informara la sacra maiestat del rey, lo cal a escript a nostre prince que non delibera que los suges ducals siam mal tractas en son pays. Offrisent nos per vosautres en tot vostres bons plasirs pregant lo cretor del monde que vos don bona vita longa.
Ex Nicis die XXIIII decembris 1496

Los tous vostre coma frayres los sentegues de Nissa

Rossetus


Spectabilibus viris dominis sindicis cum consulibus Arelate tam quod scribus honorandi