Assèdi de Niça per los Francés o los Turcs

1543

… Lo giort 16 d'Aouts accomenseron lus enemich de buon matin a battre la Torre sz Sincaire e lei Barris fin a la Torre dals Jusieus de sorto que y feron grosso breisso d'un costat e d'autre…

… Lo satto comensseron a tirar l'artigliaria a la Torre de Sincaires, ont lo Castel e Citta tres-ben la saluderon…

… s'anet tirar 400 coups a la Pairoliera, ont y ve morir e ferir parels…

… lou mecre 22 d'Aoust e de buon matin han tengut conselh dintre la sacristio de S. Fransé present lo dit Sigr Coronel, lo Signr Andrea de Montfort governator…

… han tengut consegl… que si mandesso Messer Gaspar Cays e Bertin Bojer als inimichs a si poder rendre a patis…

…menat al Castel, appres aver agut tres trats de corda, feron pendus per los pes a un merlet vers la Città…