Mandament del vici-governador de Niça
per la venda dels bens confiscats als rebels

1438-07-22

Mandament es de part monsenhor de Savoya et de son lieuten. de governador.

Que tota persona que volra comprar o assensar des bens confiscas a mon dit senhor de Savoya per ucasion de las cedicions et rebellions fachas en aquesta citat, los deya comprar et assensar et fayre los se deslieurar per maistre Laurens Auda commissary a so desputat per mondit senhor de Savoya. Et que tota persona que tendra d'aquellos dichs bens, a sensa o autrament, deya venir pagar las dichas sensas et consignar aquellos dis bens et recognoisser, si ly son esta donas en garda o comanda, en las mans del dich commissary et non sen empachar d'aquesta hora en avant en alcuna maniera sens licencia del dich commissary. Et qui sen sera empachat des lo xxj jort de juillet ier a nuech passat ly en dey venir far rason, sot la pena de cent mais d'argent et d'esser reputat per furt, et ad aquellos qui pretendon d'aver drech en aquellos dichs bens de lo perdre sens alcuna remission. Et so, de cy a dyluns per tot lo jort.