Letra de Simossa
als séndegues de Cànoas

Honorables e cars fraires, ieu mi recomandi a vos. Plassa vos a saber que al jorn de anquay que es dimenge, sus l'ora tardo, m'es vengut hun mieu amic, e si m'a dich que venia de Villafranco et que era stat desus la galeya de Villamarin per parlar ambe Bertomieu, segon que aquest amic mieu m'a dich, ha dich que Villamarin avia deliberat divendres pasat al vespre de venir a Canoas per far dan, mais, per rason de .v. naus lo cal lo dich Villamarin a pres que son d'Espanhols, e y a de bonas raubas las cals tenon que son de Jenoeses, el a sesat de anar; per que, encontenent que ay ausit la novelas, ieu suy anat trobar M. Johan Bacon, lo cal era aysit, lo cal vos mandi spressament per vos avisar, e vos plassa di li dar G. iiij, los cals li ay promes, per que sias ben avisat en tot, nostant que aquestas galeyas son mal armadas, que non gitaran jamais plus de .ij. homes en terra, car cascun y es per forssa la pluspart, e dubiti que a partir d'aisit lo primier camin que faron las galetas non vengan a Canoas vo a Sant Rafel. Non autra. Nostre senhor Dieus sia gardo de vos.

A Nissa, a XV de may

Lo tot vostre amic
Gm Simossa

Als nobles homes los sendegues de Canoas