Planh d'Onorat Juge e del sieu filh Loís
contra inconnoissut.
Sant Martin de Lantòsca

Acta cause communitatis Sancti Martini, Niciensis diocesis, deffendentis, ex una,

contra

Magistrum Honoratum Judicis de Maria, et Ludovicum Judicis, ejus filium, habitatorem Sancti Martini, agentibus partibus, ex alia,

in foro episcopali Niciensi, Boneti procurator.

Seguís l'enumeracion dels objèctes raubats:

 1. Sequuntur res et bona. Et primo, qui li aguessa pres stos ans passas un vesubi a la granega del Puey.
 2. Item, qui li aguessa pres un destral suecha en son hostal, stuada de un alamon et una osta.
 3. Item qui deneguessa al dich instant un alamagnon et autra moneda que auria prestat lo dich instant a Andrio Engilhart filh de Peyre en l'ostal de Peyre Riquier stos ans passas, ni que ho saupessa.
 4. Item, qui fossa agut present ni qui saupessa que lo dich Andrio ambe lo dich instant aguessa fach conte en hostal del dich instant, present de Guillen Brun e de autres personnages, de ll'an mil iiijclxxxxvj en la vigilia de sancta Margarita, que lo dich Andrio avia agut mays d'argent a prest que non valian las taulas que avia dona.
 5. Item, qui agues degun proces liatori del dich instant contra Orey Ricolp. Item, contra Johan Cason de l'an que era bayle messier Francesquin.
 6. Item; qui agues una carta e una protestation per lo dich instant contra Andrio Engilhart e Peyre son payre, ni qui ho saupes.
 7. Item, qui al dich instant aguessa pres fen ni erba en los pras ni granegas que tenia lo dich instant de Loïs Rocignol, que Dieus perdon! ni en autres pras ni granegas.
 8. Item, qui al dich instant aguessa pres rastels ni forcas en los pras ni autres luecs.
 9. Item, qui al dich instant aguessa pres degun fustam ni palha ni fen ni deguna ferrementa en la granega ni prat del dich instant de Prat reon, que era de maysessa, de pueis que el l'a comprat.
 10. Item, qui en lo dich prat aguessa pres un cotel gros de las que lo dich instant anet layssar stan a l'intrada de may en lo beal.
 11. Item, qui al dich instant aguessa pres un faquin a la mana en lostable o sia a la porta de l'ostal del dich instant stel stieu passat.
 12. Item, qui al dich instant aguessa pres degun legnam en son ort en un hostal ni qui li agues amenat legnam de molege del feraor de Fenestras en aquest an, que fos del dich instant.
 13. Item, qui aguessa trobat ni agues un bonet violet del dich instant, loquak anet perdre sto sanct Michel, del hostal de Johan Bastier fint a son hostal, de sera.
 14. Item, qui aguessa batut lo dich instant maliciosament, ni qui ho aguessa conselhat a degun, ni qui en fossa agut consent que degun le agussa batut, ni el ni deguns dels sieus.
 15. Item, qui al dich instant maliciosament aguessa fondut lo clapier de peyras que es davant la porta del dich instant.
 16. Item, qui saupes que en sta villa fossa de costuma que degun que aya offici non l'en deyan donar un autre durant aquel an, coma son bayles e sendegues e autres ufficiers.
 17. Item, qui lo dich instant aguessa ellegit, per malvolensa o a stigations d'autres, prior de Nostra Dona, ben que non degues aver uffici sobre uffici fins que fos passat son an en loqual era bayle.
 18. Item, qui saupes que lo dich instant aguessa fach protestation en conselh que el non intendia de far la dicha Nostra Dona per stan, car non era just ni convenient, et que, passat tot son an, era prest de far la dicha Nostra Dona ho Sanct Sperit, a la elletion del conselh.
 19. Item, qui al dich instant denegues e metessa ajuda jornadas que el aguessa fach per lo comun e non li volgues pagar justa la costuma.
 20. Item, qui aguessa agut del dich instant deguna scriptura que non l'aguessa pagada.
 21. Item, qui saupes que Johan de Gubernatis fossa restat debitor al dich instant de grosses quatre e dimiey d'unas actas que fes en lo temp que el era notari de la cort per la comuna de Sant Martin contra la comuna de Venasson, que las ague a Lespel lo dich de Gubernatis coma sindegue.
 22. Item, qui al dich instant aguessa pres morter de causina, e non l'aguessa pagat e fach pagar.
 23. Item, qui lo dich instant aguessa intitula en la cort an degun officier de monsegnor, tant lo jor de Rampalm, ad un servidor de monsegnor lo governador, quant en autre temp.
 24. Item, qui saupes que lo conselh d'esta villa aguessa ordenat que lo dich instant deguessa anar la sata sancta apres lo dich servidor de monsegnor al despens de la villa, ni qui saupes que lo dich instant aguessa requist los sendegues que deguessam far part, car lo assignavan sensa possansa et contra forma de privileges del pays, e non ho agussam volgut far.
 25. Item, qui maliciosamens aguessa mes bestian en l'erba dels pras del dich instant d'esta villa.
 26. Item, qui aguessa pres pons en lo pomier que tenia lo dich instant delas Cotignol de Sant Gra maliciosament plus que per son mangar, ni qui ho saupessa.
 27. Item, qui li aguessa pres la causina e latas e autras fustas de la ribiera de Sant Gra, aquest an present ni lo passat.
 28. Item, qui al dich instant aguessa pres legnam per creamr en la sieua granega del Vilar.

Lo demai, son d'actes de procedura en latin.