Libro de sindicato di M. Honorato Breca e di Gio. Loisio Mateo dal anno 1567, et alli… de maggio.

Seguita quello receptano essi sindici.

Et prima, della deppendentia di Pancrasio Drago et M. Guillelmo Gaeto, sindici passati, cioe f. 59, g. 10.

  1. Plus, de Phelip Matieu, per lo forn vielh, en dos pagos, l'una a Tossans et l'autra alla fin, et M. Matieu es fermanso, vz f. 50.
  2. Plus, de M. Cristol Girart, per lo forn nou a Cabanos, f. 25.
  3. Plus, de M. Alexi Proso, per lo prat dels bans, et Paulet es fermanso, vz f. 4, g. 8.
  4. Plus, de mestre Manuel Matieu, per la renda del camp de Autes, et Loïs Paian es fermanso, vz tres eminos de seguel, f. j, g. 3.
  5. Plus, per la despenso fagho choro mosur lo juge a fag la sieuo visito, per lo baile et sentegues et autros gems que a volgut monsur lo juge an sa chompagnio, an tot s'es despendut, f. 5, g. 9.
  6. Item, paguat al fill de Horona, baile de Saint Martii, que a pres nou lops, li avem dona f. j.
  7. Item, paguat al fill de mestre Joan Francho, que a porta uno letro a Belver, de mosur Sant Andrieu que fesom bonos guardios, p. 2.
  8. Plus, paguat, per un ome de Clans que a adug de lobatons cinq, g. 4.
  9. Item, avem dona per los semtegues pasas, a M. Cristol Girart, que a adoba lo forn sobra, entre taulos et tauliers, que a fag besom al moli,