Liber del sentegat de Honorat Matheu et mēre Cristol Girart
1548, die 18 maii

Compte de despensas
Rocabilhiera

 1. La rasom que aven pagat per lo comun. Permieramens, avem paga lo mes de Pandecosta, per far los contes f. 2, g. 3
 2. Item, plus, a mestre Serin, per avar novellas de los feres del molin g. j, p. 4.
 3. Item, plus, per anar a Sant Steve veyre de una cabensa per lo sentege, dos zornadas, f. 1.
 4. Plus, per una man de papier,                                   g. 1, p. 2.
 5. Item, plus, avem pagat a la frayria de la festa de Dieu per lo liam L. 9 et miega d'olli.
 6. Item, plus, per la despensa de la dicha frayria. f. 1, g. 6, p. 1.
 7. Item, avem pagat a ung que portavo de lobatons, per strena, g. 2.
 8. Item, per far adobar lo pont, g. 1.
 9. Item, per mandar querre lo notari a Lantosca per la cabensa de Nisa, g. j, p. 4.
 10. Item, avem pagat a Anthonon Franses de Luceram per nostra part d'un viage fach a Verçegl per lo pays, f. 1, g. 8p. 6..
 11. Item, lo 2 de jul, avem pagat Anthoni Moure et Achars per um sopar g. 4, que an dormi dos nuechs al pont per gardar los Boems.
 12. Item, plus, avem donat al capitani de los Bohems doas liuras de trocha cequas, g. 7, p. 4 et miega.
 13. Item, plus, avem despendut, entre lo baylle et sentenges, a donar conducha als Boems, g. 3.
 14. Item, avem donat a Joam Drago, per de fen, g. 2 per donar als Boems.
 15. Item, a 24 de juni, avem donat a Martim Juel et sos compagnons per penrre los lops, f. 1.
  1548, die 8 juli.
 16. Item, avem donat a ung comesari de mousur lo governador per lo vin, p. 6.
 17. Item, avam mandat a monsur lo mestre d'ostal a Nissa 20 trochas, que monton g. 15.
 18. Item, per aquel que las a portados a Nissa f. 1.
 19. Item, per un cavagn que la es restat, g. 1.
 20. Item aver pagat per un dinnar a los pescados, g. 5, p. 2.
 21. Ieu Cristol ay portat a monsur lo mestre a Nissa 18 trochas que montam f. 1, g. 2.
 22. Item, per la[s] mieuas jornadas, f. 1.
 23. Item, lo jort de Santa Margarita, per adobar lo forn, entre lo gip et mallons et lo[s] mestres, g. 10.
 24. Item, avem pagat per una lampea, g. 3, p. 4.
 25. Item, per un cabriom et um scoegn per metre al pont, g. 1.
 26. Item, plus avem pagat a monsur lo baylle et nos autres senteges, per anar a Sant Martin trobar monsur lo governador per la causa del bosc, g. 4, p. 4.
 27. Item, plus avem pagat al fabre Martin de Uels, per un dinar abe lo baylle et senteges, per divisar los molins, g. 6.
 28. Item, lo 6 augusti, avem pagat entre la fusta et far fayre un cavallet al pont, g. 5, p. 2.
 29. Item, avem pagat per la visita de monsur lo juge, per la despensa, per tres pasts tota la cort, f. 6, g. 8.
  Item, plus per de avena et fen, f. 1.
  Item, plus per l'estrena del juge et capitani, f. 2.
  Per lo soviguier, g. 3.
  Item, per lo consum et lo port del vin de Uel en doas saumadas, f. 4.
  Item, per anar quere un rip de fromays a la cabana, g. 2.
 30. [30 de setembre] Item, plus avem pagat per tres rups de fromays quals anan prometre a monsur lo governador per aver licensia de fayre de entenas en lo bosc de la Malluna, quals fromays abe lo port monta f. 5, conduchs a Nisa. f. 2, g. 3.
  1549, del 25 janoarii.
 31. Item, aven pagat per contar abe los ausidors de conte, despendut entre pan et vin, f. 2, g. 9.
 32. Item plus, quant si feget la tasa de la gabella, g. 1, p. 2.
 33. Item plus, par far montar lo pont, p. 4.
 34. Item plus, aven pagat a M. Lauri per las notas de la cabensa de Nisa, g. 6.
 35. Item plus, avem pagat, quant anem contar ab en Guiglen Robin de la cabensa de l'an pasat, e nos anem obligar de la novella, f. 1.
 36. Item plus, avem pagat per far trayre una entena del pont que era tonbada en l'ayga, g. j.
 37. Item plus, aven pagat a de pauras figlas de sta villa que portavan entenas a Nisa per quere de blat de la cabensa, g. 3.
 38. Item plus, per un sentege anar a Nisa levar la cabensa, per tres jornadas, f. 1, g. 6.
 39. Item plus, andos les senteges per anar a Nisa per levar l'autra cabensa e per far l'oblige, per tres jornadas, f. 3.
 40. Item plus, avem pagat a mestre Domenegue, per las notas del gran de la vila sive de la bandida de Seyro, p. 5.
 41. Item plus, avem pagat per lo cantar de Sant Michel et als paures et lo capelam, f. 2, g. 11.
  Lo 25 maii.
 42. Item plus, avem pagat per far la tremenasiom de los caudans anbe Nonsuto, baylle Honorat Juglar et mestre Savoya, g. 8, p. 4.
 43. Plus, avem pagat a monsur l'arsidiague per l'esrbage de Sauma Longa f. 3, g. 3.
 44. Memoria sia que l'an que teniam 1549, et lo 31 de jenoyer, Martin Plosa anet far l'almyna quala son acostumas a fayre, la quala almoyna devian far lo Sant Micel pasat que tenian 1548, et non donet que miega liura de pan per presona.