Letra de Bertrand Riquier a Rafèl Gallean

1488-01-26

Ihs. ✠ Rafel, mi recomandi a vos; ay vist que aves scrit coma mons. lo viguier de Grassa vos a relaxat vostres legnams; plagues a Dieu, et o agues el fach, cor li en escrissi per son ben et honnor et ausi de son mestre Mons. lo senescal, vos avisant son damage e vergogna a mi seria trop desplazent, dubiti ben non n'aya grant charja. Rafel, sui fort meravilhat de vos que ayas agut tanta presoncion de retardar l'enbaissador mandat per la cieutat, ancor que ayas agut relaxament de vostres legnams, pero que non podes ygnorar Mons. lo duc aver madat aquest chivauchaor, que es ayssit, de ver lo rey, et sabes que es la volontat del rey coma sian tractas, et aqot non obstant vezes la volontat de Mons. lo duc, lo qual vol en totas manieras aver resposta de Mons. lo senescal et cpnselh d'Ays, per o mandar al ezy, et per lo ben informar dels traves que son estas tengus tant contra de vos coma autres, et dels porchs et autras vitualhas, et ausi de la convencion que aven anbe Provenssa, et ausi desl recates fachs et atentats. Pertant qui fort desplazent ayas agut tanta presuncion de l'enbaissador retardar, que es estat fort molest a la segnoria et ausi a la villa. Sembleria que si despendes vostre argent. Aves tres mal fach, et vengut que sias o cognoisseres et vos sera dich. Non autre. Dieus sia garda de vos. Donada a Nissa, lo xxvj jorn de jenoier.

Vostre Bertrand Riquier

Despueis ay agut escrita la prezent, Mons. lo governador a despachat lo chivauchaor mal content et qualra, vengut que sia Frances, per los que el meteis vaga a la cort anbe la resposta que aura del seneschal o conselh, et aysot sera per vos et per vostras manieras. Ausi sabes ben que Mons. lo duc scrieu una letra a Mons. lo senescal, et per o aver mal fach de so que aves fach, legida la present; mettes la al fuec nec alias; nos escriven una letra als sentegues la qualla veyres.