Recetta per guarir la peyra et gravella

Quant lo amorier rogie comensa a bottonar, piglar de aquellos botons et los metre dintre un pignaton de terra et los far torrar al forn et torras serean sen fara de podra et se metta della ditta podra lo pes de un escut et se metra dintre de vin blanc, mettent lo en un veyre et en un altre per tres fes a so que sia ven mesclat. Et lo pacient lo beura de matin en dejun et piglat se desportra doas horas davant mangiar ne beure. Et de tot temp lo mallade lo pot beure. Et quant non en patisessa ancoras della gravella o peyra mes dotessa de patir de tal mal, en pot piglir doas o tres voltas lun de 15 giorns d'entreval d'una volta o l'altra.

Ancoras una altra recette per far rompre la peyra piglar de simias et las far desequar al forn en far podra et la pigliar.