Testament de Joan Lotier,
notari al Puget

1562-05-04

Lo testament per lo sgr mestre Johan Lotier, notari d'esto luech.

L'an mil sinc cens sexsanto dous a l'encarnation Nostre Segneur et lo quatre del mes de maii, sia causa magnifeste e tous presens e a venir que non sya causa plus certa que la mort ni plus incerta que l'ora de aquella, al terme de la qualla um cascun si [deu] per forso, avent ignoransa de la mord, de pervenir, et car es melhor causa sus doubte de la mort vieure en esto monde, e de sas causas ordenar et dispausar que sus speranso de plus longament vieure, car adonco, entre aquellos que an a succedir facilment se movon questions et debas non sensa grans intresses et despens. Et per tant, le egrege home mestre Joham Lotier, notarii del Puget, san de sen [son?] entendement et en sa bona e perfecta memoria et rasonabla loquella, mogud per consideration de las causas sobredichos, non volent si despartir d'esto monde sensa testar, en de sons bens ordenar, mays plus tost desiderant () de aquellos dispausar, et ordenar en talla manyera et forma che entre aquellos que li an a succedir en temps advenir non si movo question ni debat, per so fa, ordena et dispausa son derier testatament e sa deriera voluntat et finalo disposition des bens et dreitz que Dieu li a donat en cesto monde como s'en segue.

Et premy[e]rament lod. testador, en tant como bon crestiam, recomando son arma et son cors a Nostre Senhor Dieu Jhesu Crist et a la gloriousa verge Maria et a touta la courd celestiale de paradis, demandant humblament a Dieu perdoon de sos peccas, eligent sa sepultura, quant a Dieu plasera de l'apellar d'esto monde, de infra la gleya parrochi[a]lo deld. luech del Poget, et aqui, au ped del banquet del presbiteri hont es lod. testador coustumier de demorar quant el va a la dita gleysa, legant et layssant per son gage special treze denyers petys.

Item, layso lodyt testador a monsr lo vicari, Me Johan Peire, vicari de lad. gleysa, afin que plus facilment pregue per son arma, vz florins sinc, pagadors enfra (fol. ix) l'an apres sa fin per son heretiera.

Item, layso lodyt testador, en remession de sos peccas et deffalhiment, laysa per pauras filhas a maridar vz florins cent, monnedo ezo (?), et que si vengon a distribuir per son heretiera soubtascricha ad sa dicha et voler.

Item, laysa lod. testador a Catharina, filha de Honorat Feraud de La Cros, sa chambriera, si contingisse que vengo a sacrament de mariage, florins vingt pagadors en duas pagas anuales per son heretiera soubtascricha.

Requerent e pregant vous autres messrs testimonis (fol. x v°) ayssi presens et a la publication d'aquest present testament appelas, vous plassa de esser testimonis et de portar testimoni de veritat toutos fes que d'aysso en seres requis, a mi Honorat Jauserandi, notari public soubtosinat. Fach et passat enfra la mayson deld. testador, en la presencia de Me Jaume Luponis, sendegue, Me Cristol JauceranJauserandi Hon.