Accòrdi entre la villa del Puget
e Antòni Bertrand, estatjant de Frejus,
per la construccion d'un relotge

1547-03-08

...quod dictus magister Anthonius Bertrandi sie tengut de fayre a la dicha comunitat ung reloge de pes de dos quintals de ferre tout nou en lo qual y sie la luna et la man que demostre las horas et aquel deya aver perficit et complit fins a Sant Johan Baptista prochanament venent ben et sufficient a dicha de mestre en l'art et autra gent de ben et aquel pausar la hont sera necessari et hont la villa ordenava et aquel deya gouvernar lo dit mestre Anthoni fins a Sant Miquel que ven a son propi despens excepta el pausar que en lo pausant la villa sie tenguda li far la despensa.

Item que la dicha villa sie tenguda per sa pena et trabailh sive per lo dich presfach donar et expedir al dit Bertrand vingt escus valent G. xlv per quascun scut so es ung ters fins a dimenge que ven et un altre ters perficit lo dich Relogi et l'autre ters a Sant Miquel venent ambe las despensas si degunas sen fazia en non pagant als termes sobre specificas.