Procès criminal al Puget

1537-01-16

Deposicion de Matieu filh de nòble Loís Berardi

Es veritat que hier m'en anant de Sancto Margarido per anar veser mestre Boyer que garayavo a la collo, ani trobar Anthoni Lotier nostre varlet ben batut e ben blessat davant la grango de Monsr del Sauzer; li disent qui t'a batut? E Anthoni li respondre: Jeu venio mosser nostres cabros e Silvester Ribot e son fîlh m'an batut tres ben; et que lo filh daldit Ribot li avio donat ung nep de peyro sus la testo, et lodich Silvestre li donet davant la porto de la dicto grango ung colp de baston que li rompet ung bras. Et inde dictus Berard s'en va trobar lo dit Ribot per entendre e sauper per que causo avio batut lo dit Lotier nostre varlet, e non lo poguet atrobar en lo terrador; es ben ver que lo sonet de davant el ero en lo dit terrador anbe son maynage e son bestian, et puys s'en anet trobar son varlet a la collo. En retornant va trobar lo dit Lotier en lo prat mort, que ero ja vespre, e lasato lo grant matin, jeu que parli m'en vengui tout espres per ou notifficar a la not… Es veritat que lo dit Lotier e lo dit Ribot avion tojourt debat et question.

Deposicion de Marin Feraudi, del Puget, filh del paure Antòni

Es veritat saber que ung vendres del mes de maii es partit d'aquest présente luech per anar a trobar Salvestre Ribot tenent de Monsr del Sauzer a Sancto Margarido, a causo si li volio anar asjudar a garayar. En anant, quant fon a l'entrado del prat de noble Loys Berard va ha trobar lo susdich Anthoni Lotier lo mort varlet dal dich Monsr de Sancto Margarido, li disent: Anthoni, que fas aysi? Qual ero colquat, e lo dit Anthoni li va respondre: Non pas ren. Et puys lo dit Marin li va dire: As mal? El va respondre que ero fort fach; e l'amenero ben gropat de ung pan de rauba, et inde lo dit Marin fachurat (?) son camin, e va trobar lodit Ribot en la vingnasso que binavo anbe sons bous, li disent si li volio anar ajudar a garayar ambe sons bous; li va respondre que non, que ero forsso que me el anesso ajudar a son frayre al Thoet; et puis en apres s'en retornet, el que parlo, et passant per la ont ero lo dit Anthoni Lotier lo va trobar en la luego que ero per en avant, non li disent autro.

Deposicion de Guilhem, filh de Joan, estatjant del Puget

Es veritat, Monsr lo juge, que jeu que parli, anant a Sancto Margarido per sercar uno cabro anbe Anthoni Chafarel, filh de Guilhelme, la qualo cabro ero dal dit Cafarel que ero estado poncho da uno serp et existent au pet de la torre en lo casal aneron trobar lo dit Anthoni Lotier blessat en la testo, et touto la carro sanguenuo, en li demandant: Qui t'a fach aquo? Et lo dit Lotier li va respondre que non en sabio ren qui me a fach; en apres, lo dit que parlo, anbe lo dit Cafarel li digueron si s'en volio anar, et lo dit Lotier lur diguet que non la si porio aculhir que non porio anar ni caminar.