Comptes relatius a la fortificacion del castell del Puget

1552

 1. S'ensegue tot ce que s'es paguat per la fortifficationn et reparation dal castel dal Puget en enseqution de una letra a la present comunitat mandada per monsegr lo grant prior de Barleta, capitani de la fortalessa de la cité de Nissa et de tota la Terra nova, ay paguat, ieu Augustin Tardelh, tresaurier de ladicta comunitat, de sen que deu (?) dicta comunitat de las messadas passadas, et de mandato de la dicto fortiffication, et de l'an 1552.
 2. E premierament, lo 2 jor de may, ay exborsat, per comandament dal susd. monsr lo cap., a mestre Johan Anthoni lo fustier, per tres seralhos, l'una per la porta de la falsabraya, la secunda per la porta de la monetion (?), et la tersa per la porta de la Fariniera, vid. florins tres et miech, f. iij 12.
 3. Item, lo 5 de maii, ay exborsat a monsr lo prior de Sant Agustin, per noranto una et () miega sacados de gip, de mandat deld. capitani, f. xv, g. iij.
  Item, per fayre tirar led. gip, per crainta de la pluya, dans los Augustins, g. iij.
 4. Item, plus, per cinq dozenas de taulos et tres per cubrir les jaynos de la plataforma, a sept quars la taula, ay pagat flor. nou, grosses dos et ung quart, f. ix, g. ij, q. j.
 5. Item, lo 6 de maii, per dos cuns agus de rore per clavelar las taulos qui cuebre las jaynos de la plataforma, a v gros e dos quars l'un, ay pagat g. xj.
 6. Item, lo 14 de mai, ay pagat a mestre Johan Anthoni lo fabron, tant per ferre quant per asier quant per la fayson de dos destrales per la monution del castel, g. viij 12
 7. Plus, per los amolar quant per los manegues, q. v.
 8. (Fol. 2) Item, lo 15 de maij, ay exborsat, per dos jaynos que sostenon lo gabion de la plataforma, flor. dos et grosses siey, f. ij 12.
 9. Plus, per lo port de dichos jaynos de la villa al castel, g. vij, q. j.
 10. Item, plus ay exborsat per cent sestiers de causiea a Honorat Jarbayron (?), a v quars lo sestier, per fayre lo parapiech de falsa braya, que monto flor. des et grosses sinq, f. x, g. v.
 11. Item, lo 6 de jung, per dos jaynos que sosten lo gabion de desus la torre, f. iij, g.v.
 12. Item, per lo port de dichos jaynos portadas de la villa al castel, g. viij.
 13. Item, lo 7 de jung, per tres jaynos de gip blanc per enblanchir (?) la cambra nova, g. vj, q. iij.
 14. Plus, lo 9 de jung, per sinquanta sacados de gip per fayre lo gabion de la torre et autros causos nessessarios, f. viij, g. iiij.
 15. () Item, per fayre tirar lodit gip dedans Sant Agustin, per paor de la plueya, g. ij, q. j.
 16. Item, lo 15 deld. mes, per tres lieuras de senepes per clavar les pilliers qui sosten la cobertura de la barbacana de lad. torre, vz g. iiij, q. ij.
 17. Item, plus per demiey cent d'agus per clavelar las latos del cubert de la barbacana de la torre, g. ij.
 18. Item, lo 17 deld. mes per dos parelhs d'omes per portar d'ayga, g. xj.
 19. Item, lo 29 de jung, per lo port dal fromages sandes (?) de Nissa sus aysit al Puget, g. v.
 20. Item, lo 2 jort de julhet, per tres selclas per religar la gagnona per trespasar l'ayga, g. ij, q.ij.
 21. Item, plus, per de clavels per la porta de la Fariniera, g. ij, q. ij.
 22. (Fol. 3) Item, lo 18 de juillet, per reffayre ung pich et autre ferrament per rompre la rocha de l'escarpa de la muralha des (sic) falsabraya, g. vj.
 23. Item, lo permier jort d'ahost, per ung bilhon de nogier per fayre los cavalès de dos falconels, g. vij.
 24. Item, per lo port de la fustalhas deld. cavallès, g. vj.
 25. Item, per una autra pessa de noguier per fayre las cambos deld. cavalès et per lo port, g. v, q. iij.
 26. Item, lo 13 d'ahost, per los agus de la porta de la Carboniera, g. ij.
 27. Lo 25 dudit mes d'ahost, per x selcles per los vaysels de la monition deld. castel, quant per las amarinas, g. iiij, z.
 28. Lo 26 d'agost, per v autres selcles per losd. vaysels, g. j, q. iij, p. j.
 29. Item, lo 15 de septembre, per dos selcles de rore, g. j.
 30. Item, plus, per v gans selcles de … per los granz vaysels, g. xij 12.
 31. () Item, per d'amarinas, q. iij.
 32. S'ensegue sen que ieu ay exborsat als mulatiers que an acampat ambe las bestos, tan causina, gip, hanona et aygo, al castel susd.
 33. Et primo, lo 5 de maii, ay rxborsat per lo port de quatre mullos que an acampat lo gip dal peiro (?) de Sant Augustin, a siey grosses per mullo, que monton, vz f. ij.
 34. Lo 6 de maii, per la[s] jornados de quatre mullos que an portat deld. gip de Sant Augustin al castel, f. ij.
 35. Lo 7 de maii, hosi per quatre mullos per lod. gip, f. ij.
 36. Lo 10 de maii, per la jornada de dos mullos que an portat la resta deld. gip, f. j.
 37. (Fol. 4) Lo 11 de maii, per la jornado de tres mullos que an portat de causina al castel, f. j 12.
 38. Lo 12 de maij, per la jornado de tres mullos per portar dicha causino per lo parapit de falsabraya, f. j 12.
 39. Lo 13 de maii, per la jornada de tres mullos como dessus, vz f. j 12.
 40. Lo 14 de maii per la jornado de dos mullos que an tirat la resta de la dicha causina et deriera, f. j. ……………………………………………………………………
 41. (Fol. 5 V°}) S'ensegue la[s] jornados dals mestiers, tan massons que fusties, que an fach la factura dald. castel dal Puget e manobres.
 42. Et primo, lo 2 jort de maij, per dos jornados de dos homes que an romput la rocha per fayre l'escarpa de la muralha de la [sic] falsabraya, g. vij.
 43. Lo 4 de maj per una jornada de mestre Mathieu, masson, que a mes dos grossos jaynos desus la muralha per fortificar la plataforma, g. vij 12.
 44. Item, per dos jornados de dos homes que an servit lod. mestre Mathieu en sen que es estat nessesssari, a tres sous e demiey per home, g. vij.
 45. Lo 4 de maii, al dit mestre Mathieu, per une jornada que a levat la velha cuberta cuberta de la plataforma, g. vij 12
 46. (Fol. 6) Item, per la jornado de ung home que a servit lod. mestre, g. iij 12.
 47. Lo 6 de maii, per la jornado de ung home que a gitat fora del dit castel la vielha cuberta de la plataforma, g. iij 12.
 48. Lo 11 de maii, per una jornada de mestre Mathieu que a comensat a cubrit de novel la plataforma g. vij 12.
 49. Item, per una jornada de Peyre Legier que a servit lod. mestre Mathieu, g. iij 12.
 50. Lo 12 de maii, per una jornada de mestre Mathieu que [a] enbochat et reparat las canonieras desus la plataforma, g. vij 12.
 51. Lo 16 de maii, al susd. mestre Mathieu, per una jornada que s'es afanat sus la plataforma e per fayre la pkaso desus la muralha per fayre lo gabion, g. vij 12.
 52. () Lo 17 de maii, per una jornada de mestre Mathieu, que a comensat lod. gabion, g. vij 12.
 53. Per la jornado de una frema que a servit lod. mestre g. j, q. iij.
 54. Lo 18 de mai, per la jornada de mestre Mathieu que a fach ald. gabion, g. vij.
 55. Item, per una jornada de una fremo que l'a servit, g. j, q. iij.
 56. (Fol. 10) S'ensegue las jornados de mestre Pons, fustier de Lanson, e de son filh, que an fach en fayre los cavalès a montar los dos falconels, que orenon per jort, entre li et son fils, grosses treze
 57. Primo, lo permier jourt del mes d'ahost que a comensat als cavalès per montar losd. dos falconels, tan per sa jornada deld. mestre quant de son filh, g. xiij.
 58. () Lo 2 jort d'ahost per una autra jornada das susd. en los dos cavalès, g. xiij.
 59. Lo 8me d'ahost, per una autre jornada que an acabat de montar losd. falconels g. xiij.

Seguísson 9 fulhets blancs puei 4 de que unicament los tres premiers sont escrichs.

 1. (Fol. 11 v°) S'ensegue sen que avem exborsat sive paguat a mesr de Symond (?), capitani dal castel dal Puget desusd., en la factura dald. castel, despueys que non avan agut polliza dal non de decembre 1551 dal nostre sendegat, vz de Johan Arnaut Porcelli (?) et de Gabriel Porcelli (?).
 2. Et primo, lo nou de decembre, ieu Anthoni Audebert, thesaurier de la fatura dald. castel, de mandat dal sobredis, messurs sendegues Porcelli (?) Arnaud, et Gabriel (?), per dos jornados a mestre Mathieu Borrel, gipier, vz lo mecres et lo jous, per adobar lo cubert de la plataforma, g. xv.