Compte del Puget

1548

Recetas

 1. (Fol. 1) Libre de ce que avem exhigit et pagat per la comunitat d'aquest present luec del Puget, nous Johan Loterii et Augostin Tardelhi, sendegues de l'an mil sinq cens quaranta huech. 1548,
 2. (Fol. 2) S'ensegue lo exhigit et ressauput.
  Et primo, de l'an 1548 et del mes de may, si son vendus los pasquiers de l'aver menut a monsen Innocent Imberti, per lo pres de florins vingt et sinc, como consta ordenansa preza per Me Ant. Loterii, not., f. xxv.
 3. Item, Folquet et Anthoni Bustarra, ad fin que la boscheria leur restessa, an promes a la villa de donar, per la present anada, florins sinquanta, en doas pagas, et avem ressauput la permiera que es f. xxv.

  Plus, ab eisdem, f. xxv.
 4. () Item, dels passages non contan ren, car son estas donas al magister de l'escolla.
 5. Item, dels bacages de la fiera d'agost aven, como consta en la parcella, f. xj, g.viij.
 6. Item, avem culhit una talha a razon de ung gros per lieura, per pagar la mitat de sieys mesuras per la fortiffication del castel de Nissa, quals a agut monsr de Symen, f. lxiij, g. j
 7. Item, la fiera de Sanct Luc, avem f. iiij.
 8. Item, avem vendut lo jour de Toussanctz la rieva del vin a Johan de Peyrina per pres de trenta escus, nota per… Lotier, et avem ressauput ∇ xv,
  en doas pagas
 9. (Fol. 3) Item, de la rieva de la carn et del vin del temps de Chancelh et Arnaud, como appareys al get de leur libre, vz f. xx,
 10. Item, de la semana Paulon Aynes et de Symon Gasset, de la rieva de la carn, et de Martini, f. v.
 11. Item, de la fiera de sanct Andrieu, f. iiij.
  Item, avem vendut los deffenses als nuriguiers escus huech, sive f. xxiiij, g. iiij.
 12. Item, avem fach lo bochier, so es Folquet, et li es restat lad. bocheria a l'enquant, et dona a la ciutat seus lvij; es ver que no avem agut si non ∇ xxx.
 13. () Item, de Johan de Peyrina avem agut, per la derriera paga de la rieva ∇ xv.
 14. Item, avem agut de Folquet, de la rieva de la carn f. xxx.
  Summa summarum f. iiijc lxj, g. j.
 15. Despensas

 16. S'ensegue lo debourssat et pagat per nous sobred. sendegues, 1548.
  Et primo, del mes de maii, aven fach netejar la font del macell, et n'avem donat g. iij.
 17. Item, plus, lo quinze de maii, avem comprat quatre mans de papier de Me Merchier, per far lo registre, g. v.
 18. Item, de xviij maii, avem pagat et donat a Peyre Bareti, per de legnam per far lo pont, f. iiij.
 19. Item, lod. jour, a agut Me Joham Loterii de la factura del registre, vz f. vij, g. viij.
 20. () Item, lo xxj de maii, avem baylat ald. Bareti, per lo compliment de xvj pezes de fustas, per adobar lo pont, florins quatre. f. iiij.
 21. Item, lod. jour, avem menat Me Ant. Giraudi, fustier, per receptar lod. legnam, et avem donat a dynar ald. Ant. Giraudi Loterii et ald. Bareti, et nos dos en compagnie, et avem despendut grosses sieys, vz g. vj.
 22. Item, lo 24 de maii, avem donat a Thonon Ginoes, Frances Nitardt et Anthoni Hugnon grosses quatorze per metre fora d'aygua et las condurre despueys lo ruii em bas, en luec que si puesgon retenir, las fustas que avem comprat de Bareti, vz f. j, g. ij.
 23. (Fol. 5) Item, ultima maii, aven baylat a Thonon Ginoes et Cornut Perseguier lo pas de l'aver, g. vj.
 24. Item, lo 3 de jug, aven donat a serrar lod. legnam del pont à Me Berthomieu en presentia de Me Johan Astier f. vj, 12
 25. Plus, en fazent lo mercat, avem despendut           q. ij.
 26. Item, lo 4 de jug, aven comprat des pezas de rore per lo pont, que coston f. iij, g. v.
 27. Plus, per lo condurre, a Johan Meret et l'espanhol g. x.
 28. Item, die vj junii, avem donat a Jaume Ginoes grosses dos per cercar una pesa de rore que s'ero perdudo en… lo…, vz g. ij.
 29. Plus, eadem die, avem comprat una corda per tirar de lasd. pessas g. ij.
 30. () Item, xiij junii, avem donat a Me Johan Astier e a l'Arvernias, per la factura del pont, f. v.
 31. Item, lod. jour, avem donat a Me Olivier, entre far et aponchar de senepos, g. viij.
 32. Item, per vingt lieuras de ferre que avem mes per far dictas senepos necessarios al pont, que monto f. j, g. iij.
 33. Item, avem donat a Bonaterra, per portar a la gleysa, de fustalha del pont, g. ij.
 34. Item, xv junii, avem donat a ung home per portar una presentation de letras encontra Chancelli, et una letra missiva a nostre compagnon qual demoravo a Nissa, per lad. causa g. x.
 35. (Fol. 6) Item, lod. jour, per ung mandament fach per Me Ant. Loterii de la presentation facha a Chancelli de las letras, vz g. j 12
 36. Item, die 8 junii, aven donat a Me Loys Audibert, per la factura de senepos per lo pont, g. vij.
 37. Item, lod. jour, avem donat, a la procession de la Pena et de Sanct Peyre, a manjar et beure, et que pan, vins e graffions, f. iij, g. iiij.
 38. () Item, a agut lo varlet de Me Johan Lotier, per acampar de taulas que serreron al Faget per metre al pont, et n'i avie sieys, que non en portavo que doas al viage, e y a quinze, outra esclapas, de sobta lo rochas de Jolian, so es assaber g. iij.
 39. Item, avem comprat quatre capons que avem donat a monsr lo grant prior et tres pollasses, que monton ff. ij, g. x.
 40. Plus, dos fromages que donem a mons. lo gouvernador, ad fin que nous expedisson la cause de Chancelli f. j, g. j.
 41. (Fol. 7) Item, del mes de jug, a estat Me Tardelhir a Nissa per far vujar la causa deld. Chencelli, douze jours que valhon f. xij.
 42. Item, a nostre procurador Olivarii… tant per lo pres de lo instrument fach de la remissio de Chancelli quant per sas vacations en aquela causa g. vj.
 43. Item, 2 augusti, aven fach ung banquet a nostre panatier lo castela dels Crocs (?)
 44. Plus, aven fach ung cubersel a la cayssa de la villa, de noguier, et… una serralha ambe los agus, g. viij.
 45. Item, avem donat a Ginoesi, per adobar lo camin que va de Rigaud al vallon de Audigier, lo jour de la fiera, que non podie passar, g. iij.
 46. () Item, avem donat a Jaume Caus de Massoyns, florins tres per lo blat que li fom pres quant lo arresr del blat fom fach, et, licet que anessa anssins, fom bon per donar pahor als autres; nous autres non en aven agut ung denier, commo quascun sap, et, per bon respect et per obviar malenconia ambe la segnoria de Buelh, li aven donat, f. iij.
 47. Item, avem donat a Mirapel per sos gajes g. vii. 12.
 48. Item, 17 augusti, avem baylat a Anthoni Guerin, commissari, que nous a fach comandament de pagar de una part f. x et de l'autre grosses, tant per despens que de resta de una pago del subsidi, g. vj et son dinar (?), et ieu Loteri en sa compagnio g. viiij.
 49. (Fol. 8) Item, 24 augusti, avem mandat al recebedor Fabre, sinq florins en deminution de certas despensas fachas contre la comunitat de certa paga de resta de ung subsidi, et per lo portador que a demandat, per non encorre la pena f. v, g. x.
 50. Item, die xx septembris, a Berthomieu Toret per portar de saqs a Coalonga per adurre lo blat del panetier, g. iij.
 51. 2 octobris, avem donat a Erieys (?) Perpetit, per portar lo legnam del gabion al pont, vz g. j.
 52. Item, a pausar lo reloge avam nurit los mestres sinq jours, que monton f. ij12
 53. Item, de agus et de ferre per far lo resort, palamelles et cofres (?) de la cambra del reloge et cerralha, f. j, g. ij.
 54. () Item, de cordalha per lod. reloge, huech lieuras et miecho, ad razon de dos patas la lieura, vz g. x, d. ij, p. j.
 55. Item, lo vj de octobre, avem baylat a monsr de Symend, en deminution de sieys mesadas per la fortiffication del castel de Nissa et per vertu de una letra missiva, f. liiij.
 56. Item, lo vj de octobre, avem donat al comissari mossr Lambert, que nous a comandat que portessan de pollalha et cassa a la venguda del rey d'Espagna, tant per sa despensa que per sa commission, g. x.
 57. Item, a labe per de filh d'aram per lo reloge, g. iij.
 58. (Fol. 9) Item, de cordas per lo reloge et grame que fon necessari ald. reloge, de Bigordin, f. j.
 59. Item, a Mirapel, ad fin que la talha fossa plus prest culhida, g. ij.
 60. Item, del mes de octobre, avem fach cassar perdisses et lebres per mandar a Nissa per la venguda del rey d'Espagna, et devion pagar, et non en avem agut ung denier, f. iij.
 61. Item, quant retornet lo commissari Lambert de montagna, li donem a dinar en compagnia del juge; avem despendut g. vj.
 62. Item, lo commissari que adusset unas letras per lo secretari Achardi, que li devian nou escus que sa despensa et extrena, g. x.
 63. () Item, deld. mes de octobre, avem comprat una jayna de Me Anthoni Feraudit (?) per metre en lo pont de Cuiey (?) f. j.
 64. Item, per aponchar de senepes, et far de novos per metre en lod. pont g. vj.
 65. Item, quant anem lieurar la rieva del vin a Johan de Peyrina, si baylet a Boti grosses treze et ald. Johan de Peyrina aguet ung escut et un teston en fazent los enquantz, et tout aquo que se despendet de sobreinquantz monto f. vj.
 66. Item, lo vj de novembre, mandem al capitani Achardi per lo varlet del recebedor Joglaris (?) en diminution de nou escus que li deu la villa, sinq escus, que vallon f. xviij, g. iiij.