Manifest del governador de Niça

1537-01-16

De comandament de la excellentia de Monsegnor, es comandat a ogni persona tant citadin coma forestier et los altres subiects, constants en la ciotat coma en tot lo contat, non deyan reffudar las monedas iuxta la taxa facha, soes a saber los scus a florins quatre, exceptat aquel de l'aygla, lo teston de l'emperador, del rey de Portogal, de Millan, a razon de ung florin per teston, aquello de monsegnor a grosses des, los reals a grosses quatre, los basses a grosses dos, e totas las altras monedas segond lo cors si meton en la ciotat, sota la pena contenguda en las altras cridas.