Regla de la Confraria de l'Almòsna de Nòstra-Dòmna de Misericòrdia

Jhesus Maria

Segon si las ordenansas fachas per los segnors priors et tos los frayres de l'almorna de Nostra Donna de Misericordia.

Totas las ordenansas sobre escrichas son fachas a honor et lausor de Dieu et de Nostra Donna de Misericordia et al honor et lo bon plaser de nostre prinse et segnor, nostre segnor lo duc de Savoya etc. L'an mil cccclxxxiiij, lo jour .viij. de dexembre. Prior essent Anthoni Thobia, frayre de la sobre scripcha compagnia de l'armorna de Nostra Donna de Misericordia.

Ant. Thobia 1er prior.