Inventari del castell de Levenç

Joan de Grimald

1554-03-04

En un libro intitulato Libro de rasons dell'an 54, començat los 4 de mars cominciante il Iº fº: Ay pagat per una carga d'olli fl. 2 finisent per l'ultima partita: Item, agut de mon filh scudi 400, desquals ni a 100 en man de Mons. dellas Consegudas.

[Segon l'inventari del castell fach a l'escasença de la mòrt de Cesar de Grimald, filh de Joan]