Letra de Joan de Buelh
e de son fraire senhor de la val de Massoins
als séndegues de Niça

1430-04-28

Honorables e trasque cars amicx tant coma frayres, yeu mi recomandi a vos de tres bon cuer, e playsa vos asaber que mon frayre lo senhor de la vall de Massoyins e mi avem ausit e sauput de la determinacion e conclusion que vos els autres d'aquest payis de part desa de monsenhor de Savoya, aves pres e fayt en lo conselh generalh que s'es tengut a Nisa per toy lo payis; per que, non obstant la afleccion d'aquest pestellencia, que es aguda e es ancora per tot aquest payis, els autres chargiis, que hii son, mon dit frayre e mi avem agut e avem, sal vostra bona gracia e de tosz los autres que hii son istasz al dit conselh del payis que hii aias pres aytal conclusion, car nos sembla a tosz .ij. que non sera plasent ni agradable a monsenhor de Savoya ni per lo melhor de tot lo payis e grant despensa sen profiayit, e car mondit frayre e mi enformasz que vos els autres del payis nos aves donat lo chargie a mon susdit frayre e a mi, car nos mandem tantost an pleniera poysansa un nostre al dit conselh per que vos playsa asaber que des lo premier colp fosem d'entencion de segre la ordenansa de vos de tot l'autre payis, pensant nos que ela fos autra, en maniara que fos lo bon plaser de monsenhor de Savoya e possibla al payis, e en aysins es estada e es nostra entencio e o mandez a Figuiara mon susdit frayre e mi per nostras letras, mas non vos esmeravilhes, ni vos nils autres que son istas al dit conselh si mon dit frayre ni mi non avem tantost volgut dire ni parlar des premieras nostra entencion, car autra vesz nos aves donat a donas lo chargie que nos em aquellos que rompen lo col d'aquestos fasz a vos e als autres del payis; de la qual causa, sal vostra bona gracia, em ben esmeravilhas. Car vos deves pensar que si tals causas podian passar sen desplaser de monsenhor de Savoya, que nos e nostra terra nos ensufreram ben e n'agram mestiar per los chargis que an nostres homes de tals fasz e de nos e de nostras rendas; per que si vos sembles bon, mondit frayre e mi nos eram esmaginasz que si vis e preses alcun bon chamin ambe monsire lo governador e anbel recebedor, e maniara que vos plasent a monsenhor de Savoya e possible al pais, car sembla que nos que l'enbaysada que deu anar a monsenhor de Savoya non sera agradabla e que per aventura portara pauc de fruc e sera grant chargie al payis e despens, per [que] mondit frayre e mi mandam Honorat Lionsz, bayle de la Torreta, servidor nostre, portador d'esta present letra ves monsire lo gouvernador e ver lo recebedor e ver vos, per lur en [dire] e a vos nostre avis, que vos playsa sus so avisar la mehor e creyre eu, de nostra part e per ell vos playsa de mandar vostre bon avis. Auta chosa non vos scrivi, mas [si] ren vos play que yeu puasca far, yeu o faray de bon cuer. Dieu vos ayit en sa bona garda e vos don bona via longua. Scricha a Cuebri, lo jorn xxviij d'abril [1430].

Lo senhor de la baronia de
Buelh, tot vostre.

[Al revers] A mons honorables e trasque cars amicx los cendegues e conselh dels .viij. de la ciptas de Niza e tant cant frayres miens sien dadas.