Letra de Loís de Grimald als séndegues de Niça

1397-05-16

Cars amics, tant coma frayres nostres

Honorables et cars amics e frayres. Plasa vos asaber que yer al vespre nos apliquem en lo luec de Menton, sans e alegres la Dieu mercj, et disapte partim de Jenoa an la bona licencia de mons. lo conte de Sant Pol, lo qual nos a fayt tres grant aculhiment e mes final conclusion en nostra delievransa. Item, quar nos aurian tres grant desir de parlar anbe alcuns vostres cieutadins, nos scrivem a la Corna de Regimont que sa nos volgues mandar un sieu anbe alcuns de vos. E per so vos pregam carament que vos plages de far sa venir un o dos de vostres anbe cels que la Corna sa volra far venir, quar nos lur direm chosa que sera profieyt e honor de nostre tres redouté segnhor mons. de Savoya e de cels del pays. Item avem ausit coma Valantin, servidor nostre, es arestat a Nisa en preyson, de que avem grant meravilha. Per que vos pregam carament; que vis plasa de far lo rellaxar. Autre non vos scrivem, mas que si ren podem far en plaser vostre, scrives nos o quar o farem de tres bon cuer. Lo sant esprit vos aya en sa garda. Scricha a Menton, lo XVI jorn de may.

Lo segnhor de Buelh
e Loys de Grimaut frayres.