Podixa de Loís de Grimald de Buelh
per la sieu pension

1420-11-16

Sapian tous cels que aquesta present letra veyran ni legeran, que yeu Lois de Grimaud, sengnor de Lauries, confessi d'aver agut e receuput del noble Jacomet de la Fontayna, recevedor en Proenssa per mon sengnor de Savoya, florins d'aur de reyna tres cens, e so per la man del noble Vito de Marcoant, los quals preni cascun an en la gabella de la sal de Nissa, e aquo per la pagua de j an, feni du mes d'aost, l'an mil e quatre cens e vint. De los quals .ccc. fl. lo quiti, e per mays de fermesa ay fayt scriure aquesta podixa a Honorat Figuiera e sagelada de mon sagel segnat de mas proprias armas, e sota scrita de ma man propria, en l'an que om conta mil e quatre cens e vint, lo xvj jorn de novembre.

Ita est Ludovicus
de Grimaldis