Letra als séndegues de Grassa

Yhesus. 1494, die vij januarii. Mot honorables segnors, ambe recommendacion. En aquesta hora em stats avisats com, fins as Achys, moron de pestellencia, he que hy son mortas .viij. personas; avem deliberat de vos mandar lo present portator expresament que vos plassa de nos avsar de la veritat, che vos plassa de far bona gardia, e, se chas sera que sya veritat, vos avisam que denguna persona que venga de Provensa non intrara aysi senas son boletin; per que vos plassa de donar bon ordre en maniera que puscham entendre que vos autres segnors fassas bona gardia, vos avisant que nos autres la farem tant bona como a nos autres sera possible, e que vos plassa de avisar Draginan e Brignola he las autras terras, e de ayso nos faire resposta de tot a complement.

Non autre per la present. Dyous de mal vos garde!

Off. S. Nicie,
Franciscus de Romanis
Petrus Brand

Als onorables segnors sentengues he officials de la sanitat de la cieutat de Grassa sya dd.