Convencion de verquiera d'Onorada Arluc per lo sieu maridatge ámbe Peire Aprilis

(1472)

Et primo es de patil que Berthomieu A., fil de Steve A., ho sa mayre Johanna prometon en verquiera ho nom de verquiera a sa sorre Horona so es la somo de florins sincanta he dos, an tals patils que sen segon.
Item es de patil que son frayre Berthomieu he sa mayre li prometon per una rauba la somo de florins dose.
Item lo dich frayre li prometet he sa mayre una caysa, dos lansols, una flasada, toalha e toalhon, he coisin.
Item es de patil que l’an que la menaria ha son ostal lo dich marit non li deu ren demandar.
Item l’an venent lo dich frayre li es tengut de li baylar per la permiera paga florins sinc, an per an florins sinc, entro que sia pagada la dicha soma.
Item es de patil entre las partidas que si ero causa, so que Dieus non plassa, que lo dich Peyre sio tengut de rendre, como auria pres.
Item li prommeton una basaca.
Item los dos pars si son mes pena voluntare(y?)à de lur voluntat de florins vint he sinc, la mitat al senhor, he la mitat al denunciant en presencia de Raphael R. he de M. R., he de Frances A. he de mi Antoni V. curat que ay escrich de voluntat de las partidas.