Reabilitacion de Monsenhor l'evesque de Grassa

1391

Aysso son las cauzas qu si requeron e volon que sien consentidas per la partida de Monsenhor l’evesque de Grassa e per los homes d’Antibol.

Et tot primerament que lo dich Monsenhor de Grassa deia restar en sa pocession del evescat de Grassa et de la vila d’Antibo et en son hostal liberament e sens deguna contradiction e quo puesca penre e usar de las rendas de son evescat tant deymes, molin, forn, servizes, leydas, quant de las autras cauzas acostumadas penre per los senhors evesques passatz.

Item, que si en deguna maniera el fossa tombat en sentencia d’escumenge non volent obezir a Monsenhor de Nissa ayssins com comessan de nostre senhor lo papa, vo d’autra maniera com que fos, qu’el deia esser assout de tot en tot.

Item, que aquel dich Monsenhor de Nissa deia revocar o remetre al dich Monsenhor de Grassa totas las cauzas per el o autre en nom de nostre senhor lo papa prezas et annotadas et atressins comandadas quals que fossan tant contra el quant contra sos homes.

Item, que al dich Monsenhor de Grassa sie remes l’ostal d’Uopia an sos fruts e totas sas cauzas.

Item que lo capitani de Grassa vo autre a qui la cauza fos comessa deia permetre autament et an bona carta que lo castel d’Antibol, ni la temporalitat jamays en neguna maniera non venra ni sera transportat ni transportada en degun Grimaut, ni en autra persona si non en la gleysa coma eran de premier per la dicha Madama la Reyna, ni per autre on son nom.

Item, que totas las enquestas encohadas vo encohadoyras per la dicha cort real contra totas las personas que acompanheron lo dich Monsenhor de Grassa quant intret en la dicha vila d’Antibol, sien de Grassa o d’Antibol, o d’autra part don que que sien, entierament sien remessas per la dicha Madama la Reyna e·l rey son filh.

Item, e totas las autras enquestas e presses fachs e encohatz contra los homes d’Antibol o d’autre luoc, per caint temps que sie, o per caint delit entro ad aquest present jorn, lur deya esser memos per ocaysion d’aquesta cauza comes.

Item, que durant la temporalitat en las mans de la real mayestat non si metan en la vila d’Antibol ufficials si non que fossans nadius de Grassa e non sospichoses al dich Monsenhor de Grassa, ni a la vila d’Antibol.

Item, que la dicha Madama la Reyna, ni lo rey son filh senhor nostre, la dicha temporalitat non puesca transportar en negunas autras mans si non en la gleysa coma es dessus dich.

Item, que en aquel cas que los dichs capitols o dengun dels lur serien rotz en tot, o en partida per la dicha Madama la Reyna, vo lo Rey son filh, o per autres qui que fossan, que lur sie licita cauza sensa messayre si, contra qui que fossa, an la man armada o d’autra maniera com que mielh poguessa et ambe ajuda de qui que poguessa e volguessa, resestir e deffendre si.

Item, que aian e lur sien rendudas lur hostages liberament. E sobra totas aquestas cauzas la dicha Madama lur deya consentir e fayre letras e bayllar autenticas en bona forma et an son grant sagel, sagelladas, dechadas largament.

Item, que la punicion del delit comes per Carle Garnier, Guillen Borges, Johan lo Sartre, P. Jaubert, e lo payrolier, e Johan Alaman per lo qual son prezes de present, e de totz los autres que si trobarien colpables del dich delit, deya pertenir al dich Monsenhor de Grassa plenariament e que ad el sie licita cauza los sobre­dichs punir o far punir per son juge aysins con la cauza o requera justament, non obstant que la dicha temporalitat en sas man non fossa.