La vida de Sant Honorat
Raimond Feraud

I. Incipit vita sancti Honorati

Cell que volc romanzar la vida Sant Alban, Els verses del conpot volc tornar en vers plan, E del rey Karle plays sa mort en sa chanson, E los verses de lay fetz de la passion, De novel fay sermon du precios cors sant Que fom neps de Marsili et del rey Agolant. La vida s'atrobet en un temple jadis; De roma l'aportet uns monges de Leris; De lay si trays li gesta d'una antigua scriptura. Ren non i trobares mays de veritat pura.