Letra de Lazari Fabri, recebedor,
al baile de Pinha

1447-11-22

Monsr lo bayle, non faillires dimenge metre los bans al inquant per un an commensat lo premier del present septembre et continuar tres fustes, et despuis incontinent per lo premier me mandar dicts inquants. A vos me racomandi. A Nisso, lo 22 de novembre 1547. A monsr lo bayle de Pigna mon amich. Vostre amich L. Fabri, recebedor