Pretz-fach del retaule de Nòstra Dòmna de Gràcia

donat per Loís Manald a Cristòl Durandi, pintre de Niça
lo 5 de dezembre del 1471

Ludovico Manalde mercatorem, civem et habitatorem Aquensem et Magistrum Christophorum Duranti, pinctorem civitatis Nicie.

Sec si los patis que son entre Loys Manaldo et mestre Christol Duranti pintre de Nissa per far lo retaule que sensec a la capella nova de Sant Agostin que se dira Nostra Dona de Grassia.

Et primo lo Retaule deu se far de fusta dalbaia long VIII pals et VII de larc compres l'escabel, lo qual dict escabel fara segon que avisaray dayssi a carema et a moun plaser devisat;

Item en lo dit retaule fara al miech l'image de Nostra Dona an son filh Jesus al bras, que se dira de Grassia;

Item al costat drech, Sant Loys de Franssa; item a l'autre costat senestre, Sant Leon papa;

Item lo vestiment de Nostra Dona deu estre lo mantel d'asur fin, la vestimenta dedins de violet que si dis layna (?) de tota auta color que plus si porra far;

Item la rauba de Nostre Senhor en color de cremesin, lo diademos d'or fin;

Item la vestimente de Sant Loys d'asur an flor de lis d'or la mitre bella, honesta et riqua, an sa crossa, an los aufres honorables et riches;

Item al pes de Nostra Dona deu metre un Loys Manaldo an mon filh a pres mi del costat drech, et a l'autre ma molher an sa filha tiva al vieu, los vestimentas segont que los veyra;

Item la talha entretalhadura de l'aut del retaule relevado toto d'or, lo camp del retaule sera d'asur, las parabandas soes los froles et cortisseres d'or fin an lo sobrecel et la claravoya, al miech del dit sobrecel Jesus, de sa et de la los armas myas et de ma molher;

Item es de pati que mi deu penher las armas entretalhadas que son en peyra a la capella (soes la clau et las q de la crosura) de las colors segont que son mas dichas armas d'or fin et d'asur;

Item plus deu donar colors als autres que seran en la graylha del fer segont que lur apartendra a cascun en maniera que dure pron et los escussons que seran layssas en la gresilha sobre la porta per far mas armas, las deu fayre an los colors que saperten;

Item es de pati mi deu baylar VI targuetas an mon timbre d'or et d'asur coma luy ay mostat en I tablat que ay a l'ostal garnidas.

Et totas aquestas causas deu aver fach et complit a sos propis despens dieus davant per tot lo mes de Julhet prochanament venent; et deu far la dita obra en aquesta cieutat d'Ays pausada per florins LXXXV; de laquala soma lui bayle content florins XXV en XI ducas et moneda; la resta, que son florins LX de la dicha soma luy devi baylar cant lo retaule sera blanc florins XX, et XX florins cant sera dourat et colorit, et la resta en fin d'obra et pausat sobre l'autar, coma costa, nota presa per mestre Johan Borilli in forma lun a lautre aquest jorn V de desembre l'an 1471.

Ita est Loys Manaldo manu propria

Ita est Christol Duranti, pintre de Nissa affermi omnia supra escrita manu propria

Que omnia etc... Sub esmenda etc... de quibus etc...

Actum Aquis in aula domus habitationis dicti nobilis Ludovici Manalde, testes nobiles viri Ludovicus Doria, civis et habitator civitatatis Massilie, Luchas de Mari argentarius domini ducis Calabri et Bergarius Roteri, civitatis Cistarici. Et ego Johannis Borrelii de Aquis publicu auctoritate regia notarius.