Podixa de cargament

Notari Debassis

1508-03-22

Johan Trez patron de la n… appel… et… de portada la filha … en lo port de Villafra et de consentiment de Monsen Jaume nauleya a M Constantin de… la dicta nau ben staga daut e dabas e de cubertinas ambe sos appriels e gent en la forma que sen segue.

1° es de pati che lo dit patron deu asperar aissit en Nissa jors III e cargar sobre la dicta nau las raubas e mesas que lo dit M Constantin vora cargar aissit a la plagia e desparhat che sia daissit lo patron ambe sa nau degia anar a Hieras, o Mara , o Aigas mortas la unt sera requeregut p. lo dit M. Constantin e aqui cargar de vins o altras mersas fins al complement de la carga de la nau. Ambe pati che la nau deya asperar II jors la carga la unt plazera al dit M. Constantin… es de pati che lo patron non puesca cargar rauba deguna de altra persona exceptat del dit M. Constantin o de qui volra. Et aguda totta carga en nau lo dit patron en Hieras, Mara , o Aigas mortas deia anar a son bon viage e far scala en la baia de Calis e aqui asperar X jors e descargar e cargar sus la dicta nau tot quant sera requeregut dal dit M. Constantin e pasats los dits X jors lo patron deya seguir son viage e anar en gran Canaria en lo port dit Las Palmas e aqui descargar so que plazera al dit M. Constantin et lo restant che resteria de las raubas en nau las deia anar consignar en lo luech dit La Calletta pres de la villa o en los cargadors acostumas aqui consignar al dit M. Constantin o a qui P; el sera tot lo restant de la carga per la qualla carga tant cargada en Nissa choma p. las escalas fins en Canaria e assi p. los passagiers lo dit M. Constantin sia atengut de pagar p. los nolis 225 ducas d'or de la sieu justa valor e es de pati che lo dit M. Constantin puescha cargar entierament la nau totta sotta cuberta d'intrada, fins en Canaria a son plazer p. lo pres sobre dit tant solament et es de pati que lo patron deia asperar ambe la dicta nau al dit M. Constantin jors L apres che la nau sera entrada en lo port de Las Palmas de gran Canaria infra los quals L jors lo dit M. Constantin se obliga de la consegnar e cargar sus la dicta nau a lors cargadors acostumas 450 caxas de sucres lasqualas cargadas en nau lo patron apres tres jors aguda la carga deia anar son bon viage e venir en Calis e aqui lo dit M. Constantin o qui p. el sia deia notificar al dit patron la unt deura portar las dictas 450 caxas es assaber en Aigas mortas Mara e Nissa o verament en Venetia a la voluntat del dit M. Constantin sera che la nau las porte en Aigas mortas Mara e Nissa lo patron deia anar en las dictas escalas soes premier en Aigas mortas e aqui asperar jors VI e descargar aqui so que sera requeregut p. lo dict M. Constantin o qui p. el sera e de aqui venir en Mara en lo luech dit la gargata e aqui asperar jors VIII e aqui descargar so che sera requeregut e de aqui ambe lo restant de carga deia venir en Nissa e descargar lo complement que restera de tout.

Per la quala carga lo dit M.. Constantin li aia de pagar a raxon de hun ducat d'or per caissa o la justa valor infra…

Item es de pati que quant la nau sera en Calis ambe los sucres e la voluntat de dict M. Constantin fossa de los mandar en Venetia coma desus es dit che lo patron aguda la notification deia partir de lo dit luech de Calis e anar a son bon viage en Venetia e aqui consignar tot quant aura cargat sus la dicta nau al dit M. Constantin o a qui p. el sera e lo dit M. Constantin pagar p. los nolis al patron a raxon de hun ducat e miech d'or o la justa valor p. cascuna caissa infra. . jors descargada e consignada la rauba e Dieu la rende en salut. Amen.

Item se lo dit M. Constantin carguera la dictas caxas 450 p. Venetia es de pati che li degia donar o sercar tanto nol su la nau pot mais strinar sins a la suma de L d. d… de nolis e se lo dit M. Constantin se elagua de cargar totta la nau de Canaria en sa de salhida lo patron non puescha cargar rauba de altro mercant sinon del dit M. Constantin al pres desus dit reservadas las portadas de los mariniers d'intrada e de salhida al modo de Spagna.

Item che pagant los nolis sus dits non deu pagar Constantin altra… naria de deguna sorta.

E se lo dit M. Constantin non carguesa totta la nau lo patron puesca cargar soche li manchera de qui volra may che non mude viage ni escalas deguna.

S'entendon las caxas acostumadas en Canaria e s'entende che sia duc. d'or la… e de bon pes o la valor.

Die 22 martii 1508 Ind. undecima.