Podixa de Steve Calvino e Peire Camós, séndegues de Contes

1547, die 8 del mes de jun, Steve Calvino Peiro Camos, sentegues de Contes, confeso de deure donar a Joan Ros de Contes, per un jornaz que hes anat a Niso portar lo present a mesur lo mestre G. B. Ieur Peiro Camo li a faic la presento podiso de man propio.

Publicat en :
Documents linguistiques du Midi de la France / Paul Meyer. - Paris, 1909. p. 618