Comptes de l'òbra del Pònt-Vielh

1545

L'an 1545, die 13 d'agost, s'es comensat a voltar les doi arcados del pouont de Nissa, e s'es faic à la giornado. Lus mestres gagnavon grosses 8 per giourt. Lus deputas Missier Lois del Pos e Missier Bertomieu Forzio e mestre Giachet Gin e Glaudo Ravel. E ieu De Libanchi sieu estat cap de l'obro e mi donavon grosses 10 lo giort. E de mestres les avion a comensat a faire las sindrias embe 16 parm d'ausso, e jeu Mre Giaume de Libanchi las feghi tornar a fondre e las feghi faire 20 la picciono e 23 la grano, e jeu n'in voliia donar 26, e lo fustier non voghé embe gran contrast. E s'es despendut per lus murador soletamen escus sent e trento set escus 137, tenghut lo conte per mi De Libanchi, e s'es accabat a dia 23 de novembre 1545, e s'es faic lus orles e tout.

1 premiera parcella die 3 agusti

Et premier los homes que estan al bosche per tirar lo legnan.

Las gornadas de los homes del bosche, E permier, Anthoni Guilhondo gornadas 6, comensadas a die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die 8, a rason de g. 6 per lo gort que li ven ambe les talhas ff. 3, g. », p. ».

Rainier lo uo gornadas 6, comensadas a die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die 8, a rason de… g… p… lo gort, que li ven ff. 2, g. », p. ».

[2] Las despensas fachas de la segona sema par lo pont, comensada a die 10 de aost 1545

[Los homes del bosche]

Et premier los homes que estan al bosche per tirar lo legnan.

…lo permier, Antoni Guilhonda… 6 gros [perqué trabalha] anbe las talhas.

Per lo laut que a tirat lo legnan, per 2 gornadas a rason de gros 5 lo gort;

Per logar une malheta a rason de gros 2 et 1/2 lo gort qual an tengut gort 2;

Plus per un liban pilhat de Petrocho… f. 1 g. 1;

Plus per 3 homes a adobar lo camin per lo legna a rason de gros 5 lo gort.

[Los seraires]

…lo seraire del Broc… lo seraire d'Espermont

[Los boiers]

…[d'unis trabálhan ámbe] un parelhe de bous… [los altres] anbe dos parelhes…

…la cordalha per los bous…

Joanot Gandolfo per liuras 9 sagolas mata, a rason de gros 1 per liura, monta g.9;

Plus per un capet e fun que pesa rub 1, liuras 12 et 1/2, a raso de g. 1, pata 2 per liura, que monta… flor. 3, gr. 10, pat. 4.

…2 funs que pesan liuras 6 a rason de patas 10 per liura.

[3]

(manca)

[4] die 24 agosti

[5] die 31 agosti

…per la colasion que s'es donat à los mestre[s], que s'es despendut per vin pintas 18 a rason de pata 4 la pinta, e plus per pan gros 3, e plus per frucha gros 1 et 1/2.

[6] la sesta parsela (7 setenbre)

[7] la setena semanada comesada a die 14 setenbre

[8] la utana

[9] la novena

[10] la desena

[11] la honsena

[12] la dosena

[13] la tresena

[14] la catorsena

[15] la quinsena parsela, comensada a die 9 novebre

die 12 novebre

die 16 novebre

die 23 novebre

die 1 desebre

die 18 setenbre