Memòri presentat per Francès Capell als séndegues de Niça

15 de setembre del 1555

Jo Frances Capel, tant humblament che faire podi, supplichi als segnors sendegues e als segnors del venerable conselh, como li ha a Lempea un aiga, la qualla aiga ven de lous molins conducha per M. Frances Pavia en lo terren de la comunità, depuis calant en los nais, de que la plus granda part de estos nais son en las mieus terras, et al present lo dich M. Frances Pavia vol abaissar lo terren de la comunetat per far que ditas aigas non vagon en los dichs nais, que seria grant doumage alla comunitat, pregant los segnors del conselh que li plaisa de mi donar la licentia que ieu puesco condurre detta aiga per lo terren de la comunitat, en lous dichs nais, per lo ben de la communitat et de lous dichs nais. Et ieu sobre dich, ambe la ajuda del Segnor, vorria faire ung molin e altres edifficis sotta del nai en la nostras terras, si si porria faire, que seria lo ben comun de touta la communitat; e ieu Frances Capel sobredich porria recompensar dicta nostra communitat, li doni lo us de najar e estendre lins e canebes en quatre possessions que hai a Lempea, confrontans tout a l'entour des dits nais et terra de nostra comunitat.

Ren mi apparisa contra M. Frances Pavia, lo qual vol abaissar dit terren de la comunitat et destournar et moure dicha aiga que non vaga en los dichs nais, que seria grant daumage de totta la comunitat, como es notori, a les supplicant, als dits segnors del venerable conselh, que li plaisa de lo cometre a qui li plaisera, et mi perdonar se ieu sobre dich haguessa dich causas contra las vostras segnorias tenir als expositions, ieu Frances Capel expausi et suppliqui als segnors del venerable conselh, vist la visitattion per los segnors sendegues et segnors arbitris et parels citadins autres, en lo luec de Lempea, per la conservation des nais, que la plus part son en las mieuas terras, como lous dits segnors sendegues han vist sus lo luec, per scripturas antiquas et modernas, coma li hai quatre possessions, tant en aiga coma en terra,, en lo dich luec de Lempea, et qie ieu sobre dich doni lo us de najar et estendre en dictas quatre possessions, en aquella sorta coma dimenegue anen expausar et supplicar al venerable conselh, pregant et supplicant, per lo ben comun de tous en general, che plaisa als dits segnors del venerable conselh de mi donar licentia de metre l'aiga et mantenir, que ven des molins en los nais per lo terren de la cominitat, et far comandar a Mr Frances Pavia, que non deva plus abaissar ni toquar en lo valat que ha fach en lo terren de ditta comunita, car el non manca de lo cavar de bada, los segnors sendegues li han annuciat novum opus et el si vol farlo reo contra nostra comunitat.

Qui quidem domini Sindici et Consiliarii, habita per eos consideratione ad ipsa exposita etc., licentiam dederunt sub his verbis.

Donan licentia al dit messier Frances Capel de pigliar toutas las aigas que tombont en lo terren de la Comunita, qual es a Lempea, so es del molin de Pavia en bas, et dictas aigas condurre alla volta del nai, ont si solon najar tous lins et canebes et alla volta della graveta, ont li semblera, et li donar salhida, li anant o venent, ont li semblara; ambe pati e condition que non puesca plus attoca las aigas que sonr al present.

Secondament, que deva far dict Capel, a son despens, ung pontin de legna o ambe peiras, sobre lo qual las gens et bestias puescan passar sobre lo valat, per anar en la grava de Lempea et aquello intretenent sempre mais, et non lo intretenent, que si puesca rompre l'aiga de fach, sensa incors de pena.

Tertio, que lo dict messier Frances non puesca occupar lo terren de la comunita, et, reservat lo valat, farli atto degun en dict terren pregiudiciable; qual valat sera de larg de sos pols.

Item, que degun non aia de baissar dictas aigas en dict terren de la comunita, oltre la voluntat de dict Capel, ni si accostar de las roquas de levant en la grava per li far valat degun, per destornar las aigas de cent et cinquanta passas de larc.

Item, que sia licit als citadins et habitans de najar lins et canebes en dicts nais perpetualment, et aquelos estendre en las terras de dict Capel sensa alcun impediment ni prohibition alcuna, reservada a dict Capel et los ieus, en dictas sieuas terras, una cartairada intiera de terra per far ung pauc ortet; et que dit Capel, et lous sieus, haian da donar et laissar en dicts nais d'aiga a sufficentia per najar los lins et canebes des citadins er habitans.

Et sub premissis pactis, conditionibus et reservationibus, etc.