Letra de Domenge Blanc al recebedor Baudo Juglaris

1555-03-31

Monsr lo resebedor, per lo prio de Pelha nostre nebot ai entendut que li aves refudat de li donar los des florins que mi restes a donar coma sau vostra sa vous volli preguar que los li dones, quar los teni per asetas, e si non vous en sovenghesa demandas a vostre sostitut de Pigna que li dones comesion que anesa trobar Charim e los si faguesa donar; io vous ai fact la quitansa liberallament, e la vous faria d'autra soma que d'aquella,vous tenen la persona que vous teni, vous preguant mi tenir en talla reputasion que non vous faria demandar si non aguesa a pendre, quar non es ma chostuma ni mon sollit, mi confidant tot tallament en vous que non l'en fares refus e mi fares servisi mi offerent a m'en revengar ont vous plasera mi commandar, après m'esse redonat a vostra bona gratia e del sor vichari Achardi. E si en deguna causa podi far servisi m'en dont avis, non li manquarai coma en causa propria. Non a chappita autra de nouvel per lo present, si non que son Exa si porta ben e sa matat anquara; los Engleses an fact acordi anbe Franseses e si rende Bologna; lo sor Dandelot ven per embaisador; que que aporte non si sau, quar es aribat augordui. Omme estima que adugua quarque ren de bon, per restitusion de nostre estat. De Bruselles, lo derier de mars 155[5].
Vostre bon amic, Mess. Domenge Blanc. A Monss. lo resebedor Baudo Juglaris sia donada a Nissa.