Letra de Bertomieu de Rocamaura
a Leonard Galleani

1532-04-03

Messr Leonart. Vos plasera expedir al present portador Charles de Vercel florins quaranta, sive fo xlta moneda de Nissa, e los aver paguas m'en fares debitor per los vos satisffar per tout lo mes de aoust proximament venent, quais vos prometi adt terme paguar sus obligations, cautelas necessarias et opportunas in semblables contractes apartenens, et per vostra cautella ay fach la présent appodixa et subscripta de ma man propria, quas pagas audit Charles, vos fara appodixa sive quitancia a dors de la présent, per vostra cautella et myeva. Donada a Nissa, sus l'an mil vc xxxta ij, IIIe de april. B. Rocamaura, manu propria