Letra de Bertomieu de Rocamaura
a nòble Onorat Borrilhon, clavaire de Sospel

1533-01-23

Monsr lo Clavari, mi recomandi a vos. Sui exbait non mi aias fache resposta a aquella vos ai escript per monsr Parchicr de Monseigr quai es a la garda de Saours, coma vos ai escript li donesses des escus per las occasions occoriam et parelhament mandesses la letra a mestre Nicolau Bonfilij per en aver proxima resposta, car era beison fossa advertit de vostre vollers et del sieu, per otant que Monseigr mi comandava donessa .lx. florins audt monsr l'archier, sensa alcuna delation, dels revenus de lo comptat, ambe las cominations vos ay advertit, don vos prometi en suis exbait non mi ayas fache resposta, combem que cresi ayas donat ordre a la faire. Non obstant, per que en estache depuis tres jors marrit, per non aver vostra resposta, ay voulgut mandar expres lo present portador per estre avisat de vos ambe vos pregar si non y aves donat expedition que la li dones per evictar toutas fascharias dequalas vos ai escript. Et vos pregui item, que non manques sy aras Mre Nicolau li aura donat los dex escus, coma li ay escript, et cresi ho aura fache, car fins que jeu era a l'Espel mi promesse los mandar a Nissa la semana passada, sy intendes los li aya expedis o restat en acordi amb el vos non li exborseres que XXIIIt florins et uni gros ad compliment de les .lx. florins per aquesta fes. Que sera per fin de letra, apres pregat Dieu vos doint tres bona vida et longua. De Contes lo xxiij de janoier.

Non manques far exécutar las letras contra mestre Gaspar Laurenti personaliter, et las remandar per lo present portador ambe touta resposta, per que lo mandi tout expres a vos et aldt monsr l'archier, a causa et per evitar dangier yreparable; et ossi, si non aves fache executar las letras de las prohibitions, vos pregui non manques ho fayre, coma vos ay donat chargua, et tout mandat executar jeu scriu adt mestre Nicolau, coma vyres per la letra, si el es à l'Espel non manques en aver sa resposta, et si aras non fossa expedit, l'en faire las mostrations, et si el es a Pigna mandes li expres que non manche mi scrieure, et vos pregui li dones ordre que aquest au retorn de Saours trobe toutas respostas d'el et de vos si aras… et fossa a Brelh ou a Saours aquest pora portar sa letra et lo avisares coma deu fayre a Saours, per non estre tropt pratiqui. Vostro bon cosin, B. Roquamaura.

Al revès: Nobili domino Honorato Borrilhoni Clavario ducali Sospitelli consobrimo benedilecto — Sospitelli.