Letra de Bertomieu de Rocamaura
a Nicolau Bonfilh

1532-01-16

Mr Nicolau. Per que Monseigr m'a expressament mandat et comandat de lieurar certa soma d'argent au present portador monsr Victor, archier de sa garda, a causa de la reparation del castel de Saours, ainssi que plus aplen vos dira, non falhas li baillar des escus o la vallor de aquels son degus per mestre Marc et vos. Mesmement per estre l'autre jourt a l'Espel my disses que eran prestz des ou doze escus quais my aporterias aquesta semana o manderias. Et per ainssin et vist la causa de quai si agist vos pregui non manches li expedir ds escus des en la vallor, per my evictar dangier et domage yreparable, ultra la indignation que ieu poria incorre de moud, seignor. Ancoras vos pregui et a mestre Marc, si aras non aguesses exegit, que non vos arrestes los expedir, si deguesses faire del propri; tant per mi hostar de fascheria que ossi el cognoissa ayas bona voluntat ambe esso aulx afaires de mond. seigr; mesmement en aquest afayre que puescha faire bon report a mondt seigr de vos altres, que non vos pot que portar honor et profitz. Sy a cas aquels vos volran opponer a la exaction contra las letras vos ay mandat, las podes remandar e y far fayre melhor provision, et maxime per que occore aqaest afaire et laid (?) en digas un mot aulx sendegues vos vuelhan far faure a los recobrar, vist l'affaire; non obstant que cresi non sera beyson, vist my ayas reportat avias donat ordre a exegir ditta soma, et cresi del restant cascun voulra remonstrar que am los drechs de monseigr a cor et les preservan. Cresi que messr Loisin Riquelme non falhira li si empleguar, a quai en dires ung mot de ma part, li recommandant l'auctoritat e drechs de monseigr coma bon subiet que es, a quai fares mas recises, et apres estre redt a vos, sens oblidar lo bon Sr Dominic March et pregar Dieu vos aya en sa garda. De Nyssa, lo xvje de janvier 1533. Vostre bon coma frayre, B. Roquamaura. Al revès: A Mess. Nicolau Bonflh tres hon. coma frayre.
B. Rocamaura, manu propria