Epistoulo a un amic

Louis Andrioli

(abriou 1832)

Aimable Ferroutié! lou boussounié Apouloun Ou cal jeu ben de fes dounerii d'abutoun, S'es mes en testa ancuei che mounti sur la simo Don eu, de tan en tan, mi detto couco rimo, E t'escrivi en nissart doui vers o ben o mau, Che, ahi trou, seran coundit sens'oli e senso sau, E noun varran, lou sabi, un patau de seriejo; Ma mi cou countentà dou mieu mestre l'envejo! Dounco, noun perdi tem, e m'encamini leu Per la puado, ch'es pleno de repounpeu. Pasienso se davan d'arribà sur la cuolo S'assipo lou cavau, s'amarro e si deguolo! Basta che noun mi roumpi o cueisso, o cambo, o bras M'en calerai a pen d'acheu marrit ribas. Ma tu, mieu car amic, dimi un pou la tieu vido? Sies encaro en la vilo, o sies a la bastido? Sies fuorsi anat a fa lou tour dou tieu emplec, Per veire se lu buosc soun fresc o se soun sec? Sicouma passeras en fen acheu viage, Don la vilo de Clans meno tan de tapage, Perch'es lou nidou antic de toui lu Boussounié, Arresteti un moumen, o ciarmant Ferroutié, E dili de ma part che un dei gran dignitari Che su la Doro vieu tranchil e soulitari, A lou pensié fissat su d'elo nueç e giou Per n'en creisse lou noum, la gloria e lou splendou. E pische un'oucasioun tan vantagiouo ti s'ofre De braghié e souspensori emplisseti lou cofre; Che soun plus à buon pati à Clans, e soun plus fuort; Senso li metre un pounc, duroun giusc à la muort. Es uno precaussioun. Coumo per lei mountagno, Mai noun si va en calès, coumo si va a lei Sagno, En troutan a cavau lou sero e lou matin N'auras plus de besoun che dou pan e dou vin. Tournat ou tieu païs, se per asar ten resto, Mandemen un soulet, che mi mettrai la festo, Perchè, se canti mai, noun m'arribe un malur E noun mi toumbe ou suol sen ch'es già trou madur. Ma aüro en un cantoun laissan lu badinage, Dimi, car Ferroutié, s'en man un autro fes Noun piglies la chitarro, ensin che m'as promes, Per cantà lou printem, che a picioun pas s'avanso? Ma che printem d'infer? Printem senso creanso? Eu meme lou dirà, ch'en estu darrié giou N'a regalat de neu, e noun d'erbo e de flou; Gus de printem, che a Nisso, en luec d'un fresc aimable, A poussat su la mar un vent abouminable; Tan che lu pescadou, malurous, an perdut En uno nuec dou diau lei ret e lu laüt! D'acheu malur tan gran van rire en la marino L'amploüo, lou nounat, lou melet, la sardino, Perché, per ben de tem, noun seran agantat Ni amploüo, ni melet, ni sardino e nounat. Entan lu pescadou, lu paure miserable, Per mangià coucaren puodoun anà a l'estable. beu Dieu! En li pensan, mi senti refreni; Senti che lou doulou mi pougne e fa souffri. Mi toumbo l'istrumen; mi manco la paraulo, E semblo la mieu vous la serro de lei taulo, L'esto s'es amursit, jeu laissi l'Elicoun, E per peiro e per baus m'en retorni a majoun.